Odpowiedzialność i Troska

Program „Responsible Care” (polski Program „Odpowiedzialność i Troska") został zainicjowany w latach 80. przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Od 1984 r. w imponujący sposób rozprzestrzenił się na świecie. Jest realizowany przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 46 krajach, w których zrzeszone firmy wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej, co świadczy o globalnym uznaniu i akceptacji na forum międzynarodowym. W Europie koordynacją Programu jest Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli.

W Polsce centrum promocji i koordynacji Programu „Odpowiedzialność i Troska” została Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która pełni również bezpośredni nadzór nad jego wdrażaniem. Program realizowany jest praktycznie przez wszystkie liczące się firmy chemiczne i koncerny. W swoich założeniach służy realizacji zasad zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzanie nowoczesnych programów środowiskowego zarządzania, wdrażania czystszych i bezpieczniejszych technologii, ale przed wszystkim – systemu szerokiego informowania społeczności o swej działalności.

Wytyczanie kierunków działania oraz nadzór merytoryczny PIPC powierzył Kapitule Programu „Odpowiedzialność i Troska”. W jej skład wchodzi przedstawiciel m.in. Ministerstwa Gospodarki. Za koordynację wszystkich działań wykonawczych odpowiada Sekretariat Programu, którym  obecnie jest spółka Orlen Eko Sp z o.o.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest realizatorem Programu „Odpowiedzialność i Troska" od 1994 r. 

W ramach realizacji Programu Grupa Azoty KĘDZIERZYN wykonuje następujące zadania:
  • Planuje, realizuje i prowadzi ewidencję danych dotyczących: deklarowanych celów związanych z założeniami Programu – osiągniętych efektów realizowanych działań – wskaźników charakterystycznych dla realizacji Programu.
  • Wypełnia „Kwestionariusz samooceny przedsiębiorstwa".
  • Opracowuje zestawienia prezentujące istotne wskaźniki oddziaływania na środowisko, a także bezpieczeństwa pracy, zdrowia i dystrybucji produktów.
  • Utrzymuje stałą komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem a Kapitułą Programu.
  • Informuje lokalną społeczność i władze administracyjne o efektach działań podejmowanych przez firmę w zakresie minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, poprawy warunków pracy oraz profilaktyki zdrowotnej, znaczących wydarzeniach związanych z realizacją Programu. 

Realizacja Programu jest sprawdzana poprzez audyty przeprowadzane przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska".

W 2015 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN obchodzi 20-lecie realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Ramowy System Zarządzania Responsible Care

5 października 2010 r., podczas Forum Ekologicznego Branży Chemicznej w Toruniu, Kapituła Programu „Odpowiedzialność i Troska®” wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego przyznała Grupie Azoty KĘDZIERZYN Certyfikat wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care (RSZ RC), zgodnego z wytycznymi CEFIC. 

Podstawowym celem Ramowego Systemu Zarządzania jest wprowadzenie wytycznych, które ułatwią Spółce przeprowadzenie przeglądu własnej pozycji oraz zintegrowania spraw wynikających z realizowanych zasad programu „Responsible Care” (Odpowiedzialność i Troska”) z procesami handlowymi (prowadzenia interesów w obrocie produktami). 

Uzyskany certyfikat potwierdza, że wdrożony RSZ RC jest zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.