OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Zwilżacz SBO

Zwilżacz SBO
Zwilżacz SBO

Nazwa handlowa: Zwilżacz SBO
Nazwa chemiczna: sól sodowa sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu)

Klasyfikacja:
symbol CN: 3402 19 00; symbol SWW: 1285-311;   nr CAS : 577-11-7; nr EC: 209-406-4
PKWiU: 20.41.20.0

Jednostka: Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Opis produktu

Zwilżacz SBO jest mieszaniną o zawartości minimum 60% soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu), do 25% wody i do 15% alkoholu 2-etyloheksylowego. Produkt jest efektywnym środkiem powierzchniowo czynnym o barwie od jasnożółtej do ciemnobrązowej, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie na zimno i na gorąco. Nie jest substancją niebezpieczną.

Przeznaczenie i zastosowanie

Zwilżacz SBO znajduje różnorodne zastosowania:
  • w przemyśle nawozów fosforowych do chemicznej przeróbki fosforytów i apatytów,
  • w przemyśle górniczym jako zwilżacz pyłów węglowych,
  • w przemyśle motoryzacyjnym jako dodatek do płynów myjących i polerujących,
  • w przemyśle włókienniczym do apretur zwilżających w procesach uszlachetniania włókien syntetycznych 
  • i celulozowych (w procesach odklejania, farbowania, folowania, itp.),
  • w przemyśle poligraficznym,
  • przy produkcji farb emulsyjnych.

Pakowanie i transport

Zwilżacz SBO jest pakowany i dostarczany w cysternach kolejowych lub autocysternach ze stali. Może być pakowany do paletopojemników polietylenowych odbiorcy lub beczek stalowych wyłożonych folią polietylenową. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań zapewniających bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania oraz zapewniających stabilną jakość wyrobu.

Produkt można przewozić dowolnymi środkami transportu. Nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych wg RID/ADR.

Magazynowanie

Zwilżacz SBO powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja handlowa: Specjalista ds. Handlu i Marketingu - Paweł Inorowicz

tel. +48 604 963 624, +48 77 481 28 83

fax +48 77 481 20 76

Inspektor Ochrony Danych

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dział:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.