OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Rurki z polietylenu

Rurki z polietylenu
Rurki z polietylenu

Nazwa handlowa: Rurki z polietylenu (LDPE)
Nazwa chemiczna: polietylen małej gęstości
Klasyfikacja PKWiU – 22.21.21.0 
PKWiU – 25.21.21-53.10 (do celów podatkowych)

Jednostka: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Rurki z polietylenu małej gęstości (LDPE) są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej. Posiadają niski ciężar właściwy, wysoką giętkość i elastyczność, także w niskich temperaturach.  
Rurki z polietylenu produkowane są o barwie naturalnej półprzeźroczystej oraz barwione na podstawowe kolory.
Rurki z polietylenu zarówno bezbarwne, jak i barwione zawierają absorber promieniowania UV zwiększający odporność na działanie światła (z kodem L umieszczonym po kodzie barwy).

Główne cechy rurek z polietylenu to:  

  • wysoka odporność chemiczna na kwasy, solanki i alkalia,
  • wysoka odporność chemiczna na niektóre substancje organiczne, np. ketony, estry oraz związki ropopochodne,
  • niska chłonność wody.

Przeznaczenie i stosowanie

Rurki z polietylenu są stosowane jako przewody ciśnieniowe do transportu wszelkiego rodzaju mediów w szerokim zakresie lepkości i ciśnienia. Mogą być stosowane jako przewody sprężonego powietrza w sterowaniu i w układach pneumatycznych, w układach podciśnienia, w układach smarowania, jako przewody w urządzeniach chłodniczych, do transportu płynów. 

Pakowanie i transport

  • zwoje - rurki formowane są w zwoje o średnicy około 1 m; w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przechowywania i transportu zwoje przewiązane są taśmą; w zwoju mogą być najwyżej 2 odcinki rurki,
  • wiązki - rurki polietylenowe mogą być formowane w wiązki, są wówczas cięte na odcinki proste o długości do 4 m i pakowane w folie z tworzyw sztucznych lub opakowania tekturowe.

Dopuszcza się inny sposób pakowania zwojów i wiązek rurek, po uzgodnieniu między zamawiającym i producentem.

Zwoje i wiązki rurek mogą być formowane w jednostki ładunkowe na paletach w warstwach do wysokości 1 m i owinięte folią stretch.

Rurki należy przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunikacji kolejowej i drogowej. Podczas transportu rurek z poliamidu 6 dopuszcza sie piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza sie piętrzenia palet. Warunki transportu powinny wykluczać uszkodzenie, zawilgocenie i zanieczyszczenie produktu.

Rurki z polietylenu nie są produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID, IMDG.

Magazynowanie 

Rurki z polietylenu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych w temperaturze pokojowej, w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. Możliwe jest także magazynowanie na otwartej przestrzeni pod warunkiem zabezpieczenia ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza sie piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza się piętrzenia palet.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 29 04, +48 14 637 22 67

fax +48 14 637 28 01

Informacja handlowa: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 33 10

fax +48 14 637 33 28

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.