OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Rurki z poliamidu 6

Rurki z poliamidu 6
Rurki z poliamidu 6

Nazwa handlowa: Rurki z poliamidu 6 (PA6)
Nazwa chemiczna: poliamid 6
Klasyfikacja PKWiU – 22.21.21.0 
PKWiU – 25.21.21-70.26 (do celów podatkowych)

Jednostka: Grupa Azoty S.A.

Opis produktu

Rurki z poliamidu 6 (PA6) są to jednowarstwowe rurki otrzymywane metodą wytłaczania i kalibracji próżniowej. 
Produkowane są rurki o barwie naturalnej mleczno-białej, półprzeźroczyste oraz barwione na podstawowe kolory. Istnieje możliwość wykonania rurek o polepszonych własnościach ślizgowych z dodatkiem dwusiarczku molibdenu lub grafitu.

Główne cechy rurek z poliamidu 6 to:   

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  • twardość i odporność na uderzenia, ścieranie i zadrapania, 
  • odporność cieplna w zakresie temperatur od -60°C do 130 °C,
  • niski współczynnik tarcia,
  • dobre własności elektroizolacyjnymi,
  • wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na działanie węglowodorów, olejów, smarów i składników paliw.

Przeznaczenie i stosowanie

Rurki z poliamidu 6 są przeznaczone do stosowania jako osłona linek sterujących (cięgien) w pojazdach mechanicznych, w tym jako przewody osłonowe w mechanizmach elektrycznego otwierania szyb. Mogą być stosowane jako przewody ciśnieniowe w sterowaniu i układach pneumatycznych, jako przewody sprężonego powietrza w narzędziach pneumatycznych, w układach podciśnienia, w układach smarowania oraz do transportu płynów, w tym wody przeznaczonej do spożycia i płynów spożywczych.

Pakowanie i transport


  • zwoje – rurki formowane są w zwoje o średnicy około 1 m; w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie przechowywania i transportu zwoje przewiązane są taśmą; w zwoju może być najwyżej 2 odcinki rurki,

  • wiązki – rurki poliamidowe mogą być formowane w wiązki, są wówczas cięte na odcinki proste o długości do 4 m i pakowane w folie z tworzyw sztucznych lub opakowania tekturowe.

Dopuszcza sie inny sposób pakowania zwojów i wiązek rurek, po uzgodnieniu miedzy zamawiającym i producentem.

Zwoje i wiązki rurek mogą być formowane w jednostki ładunkowe na paletach w warstwach do wysokości 1 m i owinięte folia stretch.

Rurki należy przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunikacji kolejowej i drogowej. Podczas transportu rurek z poliamidu 6 dopuszcza sie piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza sie piętrzenia palet. Warunki transportu powinny wykluczać uszkodzenie, zawilgocenie i zanieczyszczenie produktu.
Rurki z poliamidu 6 nie są produktem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID, ADR, IMDG.

Magazynowanie

Rurki z poliamidu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i czystych w temperaturze pokojowej, w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. Możliwe jest także magazynowanie na otwartej przestrzeni pod warunkiem zabezpieczenia ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się piętrzenie zwojów lub wiązek luzem lub na paletach do wysokości 1 m. Nie dopuszcza się piętrzenia palet.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI

Informacja techniczna: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 29 04, +48 14 637 22 67

fax +48 14 637 28 01

Informacja handlowa: Segment Biznesowy Tworzyw

tel. +48 14 637 33 10

fax +48 14 637 33 28

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.