Bezpieczna produkcja

Działalność Grupy Azoty KĘDZIERZYN prowadzona jest przy pełnym uregulowaniu stanu formalnoprawnego. Spółka posiada m.in. następujące pozwolenia sankcjonujące korzystanie ze środowiska:
  • pozwolenia zintegrowane dla instalacji chemicznych i zakładowej energetyki,
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla instalacji nieobjętych pozwoleniami zintegrowanymi,
  • zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Równocześnie w sposób bieżący są identyfikowane i wdrażane wszelkie nowe wymogi prawne ustanawiane w zakresie ochrony środowiska zarówno w przepisach polskich, jak i UE.


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.