Spółka

Lata 90'

Lata 90. to czas wielu przemian w Zakładach. Przede wszystkim to początek procesu transformacji gospodarczej w kraju i konieczność dostosowania sposobu funkcjonowania firmy do realiów rynkowych. To również czas wzmożonych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
1 stycznia 1992 r. w wyniku komercjalizacji Zakłady przekształciły się z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Na początku lat 90. wyłączono instalację stężonego kwasu azotowego i nitroz, a także węzła rozfrakcjonowania gazu koksowniczego. W elektrociepłowni zakończono montaż nowych, sprawniejszych elektrofiltrów. Oddano do eksploatacji nową, wyposażoną w skomputeryzowany, rozproszony system sterowania instalację oczyszczania gazu syntezowego, ukończono budowę centralnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, o wysokiej skuteczności redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki Odry. Zakończono kompletowanie Bazowego Automatycznego Systemu Kontroli Imisji (BASKI) zanieczyszczeń do atmosfery, obejmującego zasięgiem teren spółki i jej okolic. Została uruchomiona nowoczesna instalacja syntezy amoniaku, która zastąpiła 17 przestarzałych jednostek wytwórczych. Wprowadzono nowy wówczas skomputeryzowany system sterowania procesem produkcyjnym, a także inne nowoczesne rozwiązania technologiczne i aparaturowe. Dobudowanie zbiornika magazynowego amoniaku stworzyło możliwość elastycznego obciążania wytwórni w zależności od sytuacji rynkowej. W układzie zbiorczego oczyszczania ścieków przeprowadzono istotną modernizację, polegającą na zawróceniu i wykorzystaniu wód deszczowych do przygotowania wody przemysłowej. Spółka przystąpiła do Programu Responsible Care (jej polski odpowiednik to Program „Odpowiedzialność i Troska") i w dowód uznania zasług w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa technicznego otrzymała prawo używania logo tego programu. Zakupiono także wytwórnię kwasu azotowego. Jej uruchomienie umożliwiło zatrzymanie starej instalacji, emitującej szkodliwe zanieczyszczenia. W tymże roku zorganizowaną na wielką skalę kampanią reklamową w prasie, radiu i TV i zapoczątkowano realizację strategii upowszechniania marki Salmag. Kampania odniosła sukces. Jej skuteczność potwierdziło gwałtowne zainteresowanie produktem, a efektywność w postaci rozpoznawalności marki była widoczna przez wiele lat. Kampanię powtórzono w następnym roku dla kolejnego członu markowej rodziny – Salmagu z borem, z równym sukcesem.

W drugiej połowie lat 90. zmodernizowano wytwórnię alkoholi OXO. Dostawa urządzeń, montaż i rozruch były dziełem pracowników spółki, a technologia produkcji gazu syntezowego dla wytwórni została opracowana na miejscu, wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach. Koncentrując się na realizacji projektu OXO, przeprowadzono jednocześnie usprawnienia technologiczne w instalacjach produkcyjnych bezwodnika ftalowego oraz ftalanu dwuoktylowego (FDO). Doprowadziły one do poprawy jakości tych produktów i zwiększenia zdolności produkcyjnej wytwórni FDO. Został podpisany kontrakt z BOC Gazy Polska na dostawy tlenu i azotu z nowej, wybudowanej i eksploatowanej przez inwestora instalacji rozdziału powietrza. Została także przekazana do produkcji nowa wytwórnia dwutlenku węgla. Uzyskiwany produkt charakteryzuje się najwyższymi parametrami czystości, otrzymał m.in. certyfikat jakości Coca-Coli. Zakończono montaż sieci światłowodowej, zapewniającej nowoczesne połączenia wewnętrzne oraz dostęp ZAK S.A. do światowych sieci komputerowych. Wdrożono też nowoczesny zintegrowany system komputerowego wspomagania zarządzania (SAP R/3), obejmujący finanse i księgowość, zarządzanie majątkiem trwałym, rachunek kosztów i controlling, gospodarkę materiałową, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucję oraz zarządzanie kadrami i płacami.

Prace nad wdrożeniem systemu jakości zaowocowały uzyskaniem przez ZAK S.A. certyfikatu systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy PN ISO 9002. Wprowadzono System Tożsamości Wizualnej oparty na zmodernizowanym znaku firmowym. Ukończono drugą linię granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych, która pozwala produkować granulowane nawozy saletrzane o najwyższych parametrach użytkowych i standardzie, jaki dotychczas miały tylko Salmagi. Po wieloletnich i uwieńczonych powodzeniem działaniach minimalizujących wpływ Zakładów na środowisko, skreślono spółkę z listy najbardziej uciążliwych przedsiębiorstw.
Pod koniec lat 90. zbudowano instalację doświadczalno-produkcyjną trimetylolopropanu (TMP) w celu opracowania własnej technologii produkcji TMP w oparciu o bazę surowcową dostępną w ZAK S.A. Przeprowadzono modernizację wytwórni klejów mocznikowych. Polegała ona na dobudowaniu nowoczesnej linii, która miała służyć do produkcji żywic klejowych o podwyższonej jakości produktów i lepszych wskaźnikach zużycia surowców i energii, w różnych wariantach asortymentowych, zależnie od zapotrzebowania klientów. Zabudowano układ wyłapywania benzenu, surowca stosowanego do produkcji bezwodnika maleinowego, z przestrzeni gazowej zbiorników.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.