Spółka

2000 - 2004

Na początku 2000 r. wdrożono nowe zasady zarządzania wraz z nową strukturą organizacyjną pod nadzorem firmy konsultingowej Gemini Consulting. W wyniku restrukturyzacji organizacyjnej powołano do życia system jednostek biznesu.
Wyodrębniono pięć jednostek biznesowych oraz Jednostkę Biznesowo-Usługową Energetyka, a także określono poziomy zarządzania: strategiczny, podstawowy i pomocniczy. Zakończono modernizację głównych obiektów wytwórni alkoholi OXO. Przygotowano również instalację do produkcji nowego plastyfikatora – ftalanu dwuizobutylowego, rozszerzając tym samym ofertę komponentów tworzywowych. Rozpoczęto budowę nowej młynowni surowców mineralnych do produkcji nawozów. Wydzielono następne spółki córki na bazie dotychczasowych służb remontowych i pomiarowych, a także transportu kolejowego oraz hotelu i ośrodka wczasowego.

W dniach 21-23 lipca 2003 r. w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. odbył się audyt certyfikujący zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-N-18001:1999 zintegrowanego systemu zarządzania (jakość i bezpieczeństwo) przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, który zakończył się wydaniem pozytywnej oceny.

Ponadto w 2003 r. nastąpiło wydzielenie ze struktury ZAK S.A. Wydziału Badawczo-Produkcyjnego i utworzenie z dniem 8 sierpnia 2003 r. spółki CHEMZAK.

ZAK S.A. aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do tworzenia parku przemysłowo-technologicznego w Kędzierzynie-Koźlu.

Produkowana w Kędzierzynie saletra amonowa magnezowo-wapniowa uzyskała certyfikat bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkt uznany za spełniający kryteria bezpieczeństwa, czyli przestał być  klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

23 września 2003 r. pod adresem www.zak.com.pl rozpoczął funkcjonować nowy korporacyjny serwis internetowy Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w nowatorskiej, przyjaznej dla odwiedzających formule. Serwis został opracowany z myślą o wygodzie partnerów, potencjalnych klientów, dziennikarzy i wszystkich osób, które zechcą odwiedzić stronę spółki.

W 2004 r. kontynuowano działania przygotowujące ZAK S.A. do udziału w „Strategii restrukturyzacji 
i prywatyzacji sektora tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej” oraz prace przygotowujące ZAK S.A. do funkcjonowania na wspólnym rynku po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Przedstawiciele ZAK S.A. uczestniczyli w opracowywaniu Przewodników Metodycznych BAT dla przemysłu chemicznego oraz kształtowaniu prawodawstwa związanego z pakietem REACH.

W marcu 2004 r. zatwierdzono „Doraźny Program Naprawczy ZAK S.A. na 2004 rok”.

Od kwietnia 2004 r. zaczął obowiązywać nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W tym też czasie zatwierdzono „Plan Restrukturyzacji na 2004 rok” oraz „Program Rozwoju ZAK S.A. na lata 2005-2010”.

W maju 2004 r. uzyskano „Znak WE” dla wszystkich produkowanych nawozów.

We wrześniu 2004 r. sprzedano Zakładom Azotowym w Tarnowie-Mościcach S.A. licencję na know-how mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych.

W listopadzie 2004 r. uzyskano zgodę na przystąpienie ZAK-u do Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. i objęcie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Również w listopadzie 2004 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie 80% akcji ZAK S.A. do Nafty Polskiej S.A. oraz przyjęła „Rekomendację ścieżki realizacji strategii restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej”.

W grudniu 2004 r. ZAK S.A. uzyskały dwie nowe koncesje na okres do 2014 r. na obrót paliwami gazowymi oraz na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.