Spółka

2005 - 2006

Z dniem 1 stycznia 2005 r. została wyodrębniona Jednostka Klejów – SILEKOL sp. z o.o. W styczniu 2005 r. uzyskano certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników (normy: PN-EN ISO 9001:2001, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 14001:1998).
7 lipca 2005 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Naftą Polską S.A. o objęciu przez Skarb Państwa akcji o podwyższonym kapitale zakładowym Nafty Polskiej S.A. (tzw. Umowa subskrypcji prywatnej).

15 września 2005 r. nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki. Z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy podwyższonego kapitału zakładowego Nafty Polskiej S.A., który został pokryty przez Skarb Państwa aportem, w skład którego weszły 4.322.057 akcje imienne, stanowiących 80% kapitału zakładowego ZAK S.A.

Ponadto w 2005 r. sprzedano licencję na know-how oraz projekt bazowy instalacji mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych (dla klienta krajowego i zagranicznego). Podpisano również umowę przedwstępną na sprzedaż posiadanych przez ZAK S.A. 99% udziałów spółki SILEKOL sp. z o.o.
Po pozytywnie zakończonym audycie oceniającym ZAK S.A. uzyskała akredytację usług laboratoryjnych świadczonych przez Jednostkę Usług Laboratoryjnych.

W ramach prowadzonego procesu prywatyzacji spółki zarząd Nafty Polskiej S.A. podjął decyzję o dopuszczeniu do dalszego etapu następujących inwestorów: ANWIL S.A. i PCC AG.

19 grudnia 2005 r. zarząd spółki Nafta Polska S.A. podjął decyzję o udzieleniu firmie PCC AG prawa wyłączności na prowadzenie negocjacji handlowych dotyczących zbycia 80% akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w okresie od 09.01.2006 do 17.02.2006 roku.

30 grudnia 2005 r. SILEKOL sp. z o.o. została sprzedana PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 

3 kwietnia 2006 r. zgodnie z przyjętym programem prywatyzacji Wielkiej Syntezy Chemicznej podpisano umowę pomiędzy Naftą Polską S.A. a niemiecką spółką PCC AG o sprzedaży 80% akcji ZAK S.A.

W czerwcu 2007 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w którym po raz pierwszy mogli brać udział uprawnieni pracownicy, tj. właściciele akcji imiennych wpisani do Księgi Akcyjnej ZAK S.A.

27 października 2006 r. MSP podjęło decyzję o nieskierowaniu wniosku do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na prywatyzację Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Powodem była zbyt niska cena sprzedaży (dotyczyło to obydwu spółek), a w przypadku ZAK zastrzeżenia NIK. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.