Spółka

2007 - 2010

W marcu 2007 r. zarząd ZAK opracował „List strategiczny”, w którym została zaprezentowana sytuacja spółki i perspektywy do roku 2012, ze wskazaniem na prywatyzację poprzez giełdę.
W lipcu 2007 r. ZAK zakupiło akcje Mostostalu-Azoty S.A., stając się jego większościowym akcjonariuszem. Zespół zmienił nazwę na ZAK S.A.

We wrześniu 2007 r. odchodzi z firmy prezes Bartłomiej Cząstkiewicz. Powodem tej zmiany był brak zgody MSP na giełdową procedurę prywatyzacji. 

Rok 2008 jest rokiem obchodów jubileuszu 60-lecia ZAK oraz zmian wizerunkowych (zmiana CI, nowa linia PR, IPO).

16 kwietnia 2008 r. Walne Zgromadzenie podpisało rekomendacje dla ścieżki giełdowej prywatyzacji.

Lipiec 2008 r. Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. na podstawie rekomendacji zarządu spółki wybrała doradcę ds. prywatyzacyjnych. Do współpracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej zaproszono UniCredit CAIB Poland S.A. 

W okresie sierpień – grudzień 2008 r. Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przygotowywały Prospekt Emisyjny, a 5 grudnia 2008 r. złożyły jego pierwszą wersję do Komisji Nadzoru Finansowego.

24 kwietnia 2009 r. Zakłady Azotowe Kędzierzyn zmieniają nazwę na ZAK Spółka Akcyjna.

W 2010 r. zakończono i oddano do użytku największą w ostatnich latach branżową inwestycję w UE – budowę nowoczesnej instalacji do produkcji kwasu azotowego „TK V”. Powstała ona kosztem ponad 300 milionów złotych i zastąpiła przestarzałą linię „TK”. Inwestycja ta była odpowiedzią na restrykcyjne przepisy i wymogi środowiskowe stawiane zakładom przemysłowym przez UE. Instalacja spełnia wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), wpisuje się w politykę środowiskową firmy, redukuje emisję NOx, CO2 i pyłów do atmosfery oraz energo- i materiałochłonność procesów technologicznych, zwiększa zdolności produkcyjne instalacji, poprawia warunki pracy i daje oszczędności surowcowe. Włączenie TKV zagwarantowało ZAK ciągłość produkcji, unowocześniło park technologiczny spółki oraz zwiększyło jej dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy.

Ponadto w 2010 r. wybudowano i oddano do użytku nową Stację Uzdatniana Wody – SUW. Była to nowoczesna inwestycja towarzysząca budowie kwasu V, dzięki której został ograniczony negatywny wpływ firmy na środowisko. Jej koszt wyniósł ok. 80 mln zł. 

2010 r. Oferta produktowa zostaje poszerzona o AdBlue®. Kosztem 6 mln zł ZAK S.A. uruchomiła nowoczesną instalację do produkcji AdBlue®. Audyt przeprowadzony przez VDA – właściciela marki AdBlue® – potwierdził wysoką jakość roztworu.

2010 r. ZAK został laureatem Godła „Teraz Polska”.

20 października 2010 r. na mocy umowy objęcia akcji ZAK S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. stały się większościowym udziałowcem ZAK S.A. (52, 6% akcji).

16 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział KRS, wydał postanowienie o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego i związanych z tym zmian w Statucie ZAK S.A. do rejestru przedsiębiorców. 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.