Wydarzenia i aktualności

wpis 1 / 409

W kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów. Ostatnia partia plastyfikatorów ftalanowych opuściła kędzierzyńskie zakłady.

3 września 2018 r. przechodzi do historii Grupy Azoty ZAK S.A. jako dzień, w którym spółka wykonała kolejny krok w kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów, spełniających europejskie normy. Zakłady opuścił ostatni transport z substancją DEHP (Ftalan bis(2-etyloheksylu), nieprzerwanie produkowaną i oferowaną odbiorcom od 1963 r. Tym samym z oferty kędzierzyńskiej spółki znikają plastyfikatory ftalanowe Oxoplast O® i Oxoplast Medica®, pozostawiając pole do rozwoju bezpieczniejszym plastyfikatorom, wśród których kluczową rolę rynkową odgrywa obecnie Oxoviflex®.
Plastyfikatory to środki zmiękczające, pozwalające na uzyskanie odpowiednich parametrów mechanicznych obrabianej substancji, np. tworzywa sztucznego. Stosowane są wszędzie tam, gdzie od tworzyw i produktów z nich wytwarzanych wymagana jest elastyczność i giętkość. Bez plastyfikatora obróbka tworzywa byłaby praktycznie niemożliwa. Grupa Azoty ZAK S.A. ma wieloletnie doświadczenie w produkcji plastyfikatorów, wytwarzanych w ramach jednej z głównych jednostek organizacyjnych spółki – segmentu OXO. Przez lata sztandarowym produktem tej gałęzi był Oxoplast O® (DEHP), by od 2015 r. stopniowo ustępować miejsca plastyfikatorowi nieftalanowemu DEHT, który w ofercie kędzierzyńskich zakładów występuje pod marką Oxoviflex®.

Wycofywanie produktów ftalanowych ze światowych rynków jest wynikiem wejścia w życie REACH – rozporządzenia Unii Europejskiej, wprowadzającego w szczególności proces autoryzacji chemikaliów dla europejskich producentów, importerów i dalszych użytkowników, mających do czynienia z substancjami bardzo wysokiego ryzyka. Proces przeprowadzany jest w celu kontrolowania zagrożeń związanych ze stosowaniem poszczególnych substancji i stopniowego zastępowania ich bezpieczniejszymi zamiennikami.

W 2015 r. Grupa Azoty ZAK S.A. rozpoczęła produkcję Oxoviflexu®, który znakomicie wpisał się w trendy rynkowe, stając się substytutem dla plastyfikatorów ftalanowych – dodatkowo w przeciwieństwie do nich nie podlega ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym. W związku z dynamicznym wzrostem zainteresowania ze strony rynku, kędzierzyńska spółka rozwija ofertę segmentu OXO w oparciu o produkty nieftalanowe i specjalistyczne. Obecnie realizowana jest inwestycja zwiększenia mocy produkcyjnych instalacji do produkcji Oxoviflexu® z 50 do 65 tysięcy ton rocznie. Równolegle ku końcowi zmierzają prace związane z budową niskotonażowej instalacji do produkcji estrów specjalistycznych – plastyfikatorów do zróżnicowanych, wąskich zastosowań.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie jak ZAKsan®, Salmag®, RSM®, Oxoviflex® i NOXy®, znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, plastyfikatory, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom i ich pracownikom.1 / 3

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.