Wydarzenia i aktualności

Stypendia od Grupy Azoty ZAK S.A. dla chemików i adeptów żeglugi

Ponad 25 tysięcy złotych otrzyma od Grupy Azoty ZAK S.A. w nadchodzącym semestrze grono najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. 18 października 2018 roku w obu placówkach, objętych patronatem spółki, wręczono stypendystom dyplomy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia.
Podczas czwartkowej uroczystości w Zespole Szkół nr 3 stypendia otrzymało dziewiętnastu uczniów klas o profilu chemicznym. Najzdolniejszą ze stypendystek okazała się uczennica klasy trzeciej Julia Czarnecka, która dodatkowo w minionym roku szkolnym reprezentowała szkołę i województwo opolskie w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, a także była finalistką Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Po raz pierwszy stypendia Grupy Azoty ZAK S.A. otrzymali uczniowie klas o profilu „technik żeglugi śródlądowej” w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, który spółka objęła patronatem w ubiegłym roku. Umowa patronacka została podpisana w czerwcu, a rok szkolny 2017/2018 był pierwszym rokiem starań uczniów o stypendium naukowe. Stypendia pierwszej edycji przyznano dwóm osobom, które spełniły wymagania stawiane przez chemiczną spółkę.

- Inwestowanie w młodych chemików postrzegamy jako konieczność i naturalny krok na ścieżce rozwoju firmy. Produkcja chemiczna ulega ciągłemu procesowi automatyzacji, w związku z czym również nasi pracownicy muszą być coraz bardziej wykształceni i przystosowani do zmieniających się realiów. Liczymy na to, że dzisiejsi stypendyści w przyszłości wzbogacą kadrę zakładów i wykorzystają pozyskaną wiedzę do współtworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie chemii. Decyzja o zaangażowaniu Grupy Azoty ZAK S.A. w edukację w zakresie żeglugi śródlądowej wyniknęła zaś z działań, prowadzonych obecnie na szczeblu ogólnopolskim, zmierzających do przywrócenia pozycji transportu śródlądowego. Gdy uda się przywrócić pełną żeglowność Odry i transportować drogą wodną nasze nawozy, osoby przygotowane do obsługi tego typu transportów będą w cenie – podsumowuje Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Stypendium Grupy Azoty ZAK S.A. jest przyznawane uczniom uzyskującym wybitne wyniki w nauce, w szczególności uczestnikom i laureatom konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. Kwota stypendium może wynieść nawet 2000 zł, wypłacane w danym roku szkolnym od września do czerwca.

Stypendyści z klas chemicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu: Wiktoria Cal, Karolina Cieśla, Patrycja Fyrgut, Kacper Gall, Tomasz Niederfeld, Julia Pawletko, Melania Tomeczek, Piotr Wanat, Julia Czarnecka, Paweł Kubica-Cypek, Iwona Jewtuch, Agata Turyńska, Aneta Turyńska, Marta Wielgan, Szymon Kabs, Karolina Klimek, Sabina Pyrlik, Patrycja Surmiak, Bartłomiej Szaro.

Stypendyści z klas o profilu „technik żeglugi śródlądowej” w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu: Aleksandra Czubak, Tomasz Starościak.


Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie jak ZAKsan®, Salmag®, RSM®, Oxoviflex® i NOXy®, znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem klubu siatkarskiego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, plastyfikatory, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom i ich pracownikom.
1 / 2

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.