Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Miejsce pracy

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jest jednym z priorytetów działalności Grupy Azoty KĘDZIERZYN. Model zarządzania BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jest skutecznie doskonalony. Od kilku lat w wyniku m.in. wdrożenia  programu „Zero wypadków” i „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie – Dobre dla Firmy” liczby i wskaźniki dotyczące wypadkowości systematycznie spadają. Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest laureatem wielu nagród przyznawanych pracodawcom dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Spółka m.in. została w ostatniej dekadzie sześciokrotnie nagrodzona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy przyznawanej przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.


Rozwój pracowników

W związku ze stałą potrzebą podnoszenia kwalifikacji i poszerzania kompetencji Grupa Azoty KĘDZIERZYN wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników organizując i umożliwiając udział w szkoleniach i kursach. Pracownicy podnoszący kwalifikacje we własnym zakresie, otrzymują możliwość bezpłatnego urlopu szkolnego, jak również w wielu przypadkach dofinansowanie do czesnego.

Ponadto Spółka organizuje ścieżkę kariery zawodowej. W tym zakresie zrealizowano projekt „Kadra Rezerwowa – Kuźnia Talentów”, który ma na celu utrzymanie młodych talentów w Grupie Azoty KĘDZIERZYN oraz przygotowanie dla nich ścieżek potencjalnej kariery.

Satysfakcja pracowników

W Grupie Azoty KĘDZIERZYN wprowadzono jednolity model motywacyjnego systemu wynagradzania, podporządkowany realizacji celów strategicznych, od których uzależnione są wynagrodzenia.
Każdego roku spółka organizuje spotkania integracyjne, turnieje sportowe i liczne konkursy. Turnieje zakładowej siatkówki i piłki nożnej na stałe wpisały się w kalendarz imprez dla pracowników Grupy Azoty KĘDZIERZYN. To znakomita okazja do rywalizacji sportowej i integracji pracowników. 

Pracownicy mają możliwość dyskutowania o sprawach ważnych na Forum w zakładowym intranecie, który jest dostępny ogółowi pracowników, m.in. poprzez terminale na wydziałach produkcyjnych. Proces komunikacji z załogą obejmuje również dystrybucję firmowego periodyku „Twój ZAK” oraz możliwość zgłaszania skarg w specjalnych skrzynkach. 
Pracownicy mają nieograniczoną możliwość zgłaszania pomysłów nowatorskich, a innowacyjność jest elementem systemu motywacyjnego. Swobodę aktywności na tym polu ułatwiają proste i dostępne procedury zgłaszania pomysłów, dotyczy to również konkursów na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Wyszukiwarka