Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pracowniczy Program Emerytalny

3 sierpnia 2012 r. Zarząd Grupy Azoty KĘDZIERZYN podpisał umowę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU na dodatkowe świadczenia emerytalne dla pracowników. Podpisanie umowy jest efektem decyzji o utworzeniu i wdrożeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
PPE to element tzw. III filara systemu emerytalnego, w ramach którego pracownicy mogą gromadzić dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Podpisując umowę z TFI PZU Grupa Azoty KĘDZIERZYN dołączyła do grupy pracodawców, którzy dbając o przyszłość swoich pracowników, finansują im składki na dodatkowe emerytury. Do programu mógł przystąpić każdy pracownik, który nie ukończył 70 roku życia i był zatrudniony w Spółce od co najmniej 6 miesięcy przed terminem złożenia deklaracji. Każdemu z pracowników, którzy przystąpili do programu, Grupa Azoty KĘDZIERZYN finansuje comiesięczną składkę w wysokości 100 złotych. Pracownik ponosi jedynie koszt podatku dochodowego. Wypłata zgromadzonych środków możliwa będzie, gdy pracownik ukończy 60 lat lub po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. 
Decyzja o wdrożeniu PPE podjęta została przy współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie Azoty KĘDZIERZYN.

Wyszukiwarka