Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Miejsce pracy

Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z priorytetów działalności Grupy Azoty Kędzierzyn. Potwierdzenie tego faktu stanowi wdrożenie w Spółce ISO 45001 – pierwszej międzynarodowej normy regulującej zasady zarządzania tym kluczowym obszarem.

Od lat wskaźniki dotyczące wypadkowości wśród pracowników systematycznie spadają, czego efektem są branżowe wyróżnienia, m.in. Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy przyznawana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

W celu kształtowania optymalnych postaw Grupa Azoty Kędzierzyn corocznie nagradza pracowników i wydziały produkcyjne odnotowujące największe sukcesy w zakresie budowania kultury bezpieczeństwa. Doceniane są postawy sprzyjające doskonaleniu stanu i przyjazności środowiska pracy, dozoru technicznego, profilaktyki przeciwawaryjnej, oraz zaangażowaniu w powyższe procesy współpracowników.

Rozwój pracowników
W związku ze stałą potrzebą poszerzania kompetencji Grupa Azoty Kędzierzyn umożliwia pracownikom udział w licznych szkoleniach i kursach. Pracownicy podnoszący kwalifikacje we własnym zakresie otrzymują w wielu przypadkach dofinansowanie do czesnego.

Ponadto Spółka buduje zespół kadry rezerwowej, dzięki któremu zapewniona jest ciągłość i efektywność realizowanych procesów. Dla najbardziej perspektywicznych pracowników opracowane zostają potencjalne ścieżki kariery.

System motywacyjny i bogaty pakiet socjalny
W Grupie Azoty Kędzierzyn funkcjonuje jednolity model systemu motywacyjnego, podporządkowany realizacji celów strategicznych, od których uzależnione są wynagrodzenia. Spółka oferuje stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz szeroki pakiet socjalny, w tym między innymi:

 • Coroczne programy prozdrowotne uwzględniające badania i szczepienia dla pracowników i ich dzieci.
 • Ubezpieczenia na zdrowie i życie.
 • Pracowniczy program emerytalny w całości opłacany przez pracodawcę.
 • Dodatkową opiekę medyczną dla pracowników i ich rodzin (Grupa LUX MED).
 • Dopłaty do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci.
 • Zapomogi w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Bezpłatne porady psychologiczne.
 • Możliwość korzystania z usług Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
 • Spotkania integracyjne i eventy dla pracowników.
 • Dodatkowe dni wolne od pracy do indywidualnego wybrania przez pracownika.
 • Możliwość zakupu karnetów sportowych za pośrednictwem Grupy Azoty Kędzierzyn, w obniżonej cenie.

Pracowniczy program emerytalny
Grupa Azoty Kędzierzyn zapewnia pracownikom dodatkowe środki na przyszłą emeryturę w ramach umowy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU, które prowadzi Pracowniczy Program emerytalny (PPE). Program ten jest realizowany od 2012 roku i spełnia wymagania prawne wynikające z obowiązku prowadzenia przez pracodawców Pracowniczych Programów Kapitałowych. Do programu może przystąpić każdy pracownik, który nie ukończył 70. roku życia i jest zatrudniony w Spółce od minimum 6 miesięcy przed terminem złożenia deklaracji. Każdemu  pracownikowi, który przystąpi do programu, Grupa Azoty Kędzierzyn finansuje w całości comiesięczną składkę w wysokości 3,5 % jego wynagrodzenia. Pracownik ponosi jedynie koszt podatku dochodowego. Wypłata zgromadzonych środków możliwa będzie, gdy pracownik ukończy 60 lat lub po uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Wyszukiwarka