Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Działania społeczne

Grupa Azoty Kędzierzyn to firma dbająca o społeczność lokalną, której jest częścią. Pełni rolę głównego mecenasa życia gospodarczego, kulturalnego i sportowego w regionie, wspiera dziedzictwo kulturowe miasta Kędzierzyn-Koźle.

Firma realizuje działania w oparciu o dialog z różnymi grupami interesariuszy. Wsłuchując się w głos otoczenia kieruje wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Jako podmiot wchodzący w skład Grupy Azoty buduje markę całej grupy kapitałowej, będącej nie tylko przedsiębiorstwem osiągającym dobre wyniki ekonomiczne, ale również wrażliwym na potrzeby otoczenia. Działania społeczno-sponsoringowe oraz charytatywne są elementem długofalowej strategii rozwoju.

GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA

  • inicjatywy ważne dla społeczności lokalnej,
  • projekty służące poznaniu i upowszechnianiu historii oraz tradycji polskiego przemysłu chemicznego, a także służące rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego,
  • programy naukowo-badawcze, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych,
  • projekty propagujące poszanowanie tożsamości narodowej i kulturowej Polski.

SPORT ZAWODOWY
Grupa Azoty Kędzierzyn jest właścicielem i głównym sponsorem jednego z najbardziej zasłużonych polskich klubów siatkarskich - Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Drużyna jest wielokrotnym mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Odnosi również sukcesy na europejskich w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów.

DAROWIZNY
Poprzez przekazywanie darowizn, Grupa Azoty Kędzierzyn aktywnie reaguje na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności wspieramy projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności.

Wyszukiwarka