Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

 • Główne wartości, którymi kieruje się Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. uregulowane w Kodeksie postępowania etycznego,
 • Kodeks antykorupcyjny,
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
 • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Zgłoszenie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, możliwe jest za pośrednictwem:

 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  ul. Mostowa 30 A
  skrytka pocztowa 163
  47–220 Kędzierzyn-Koźle
Wyszukiwarka