Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania oraz zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi.

Przy świadomości wagi skutecznego funkcjonowania Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki, proces wdrażania i przestrzegania tych zasad jest w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdują się:

  • Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty,
  • Kodeks antykorupcyjny w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
  • Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Wyszukiwarka