Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2020-05-27 - Usunięcie „SIWZ kanalizacja czyszczenie” i zamieszczenie pliku SIWZ kanalizacja czyszczenie 1 oraz zmiana terminu składania ofert na 10.06.2020. godz. 14:00
Otwarcie
2020-05-27
Zamknięcie
2020-06-10
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2020-05-18 - Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Kędzierzyn do dnia 26 maja 2020 r.
Otwarcie
2020-05-18
Zamknięcie
2020-05-26
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2020-05-22 - Uwaga: Zamawiający zamieścił PYTANIA 1-2 I ODPOWIEDZI.
Otwarcie
2020-05-13
Zamknięcie
2020-05-28
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2020-05-12
Zamknięcie
2020-05-27
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2020-05-21 - Wydłużono termin składania ofert do dnia 1.06.2020 r. do godz. 12.00
Otwarcie
2020-05-12
Zamknięcie
2020-06-01
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2020-06-01 - Uwaga: Zamawiający zamieścił PYTANIA 7-26 I ODPOWIEDZI.
Otwarcie
2020-05-08
Zamknięcie
2020-05-22
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2020-05-29 - W dniu 29.05.2020 r. zmianie uległ pkt I SIWZ. Zamawiający usunął pkt 3 i dodał pkt 4 oraz dodał zastrzeżenie w tirecie trzecim. W pozostałym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Otwarcie
2020-05-07
Zamknięcie
2020-06-05
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka