Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Sławomir Lipkowski
Sławomir Lipkowski
Prezes Zarządu

W Grupie Azoty ZAK S.A. sprawuje nadzór nad obszarami: Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Biura Polityki Personalnej, Rzecznika Prasowego, Biura Strategii, Departamentu Zarządzania, Departamentu Handlu Nawozami, Jednostki Produkcyjnej Nawozy, Jednostki Biznesowej Oxoplast, Zespołu ds. Zarządzania Flotą Samochodową oraz Departamentu Bezpieczeństwa z wyłączeniem Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1994-2006 zdobywał doświadczenie zawodowe w spółce Zachem SA, zajmując między innymi stanowisko zastępcy kierownika Zakładu Syntezy ds. handlowych oraz zastępcy kierownika Zakładu Epichlorohydryny ds. handlowych. W późniejszych latach pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Handlowego Dywizji Organika w spółce Ciech SA w Warszawie, następnie dyrektora zarządzającego i członka rady dyrektorów w Ciech-Polsin Private Limited w Singapurze. Od 2016 r. dyrektor generalny African Investment Group SA w Senegalu.

Dowiedz się więcej
Artur Rafał Kamiński
Artur Rafał Kamiński
Wiceprezes Zarządu

W Grupie Azoty ZAK S.A. sprawuje nadzór nad obszarami: Jednostki Infrastruktury, Departamentu Finansów, Departamentu Kontrolingu, Departamentu Inwestycji, Departamentu Logistyki, Biura Komunikacji z wyłączeniem funkcji Rzecznika Prasowego, Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Działu BHP.

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki (magister inżynier) oraz Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (magister inżynier). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, finansami, rachunkowością i kontrolingiem. Posiada branżowe certyfikaty z zakresu logistyki oraz finansów, w tym Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowej Logistyce Drogowej i Certyfikat Księgowy, uzyskane po zdanych państwowych egzaminach. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki, zarządzania, finansów i nadzoru właścicielskiego. Od 2011 r. dyrektor zarządzający w prywatnym przedsiębiorstwie logistycznym, wieloletni doradca ds. logistyki w kilku prywatnych przedsiębiorstwach. Od kwietnia 2018 r. wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym i organach kontrolnych :

 • 2018 – nadal: ZAKSA S.A. – przewodniczący rady nadzorczej;
 • 2016 – nadal: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" S.A. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
 • 2016 – nadal: członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Biznesu i Przedsiębiorczości przy wojewodzie opolskim;
 • 2016 – nadal: SP ZOZ w Głuchołazach – członek rady społecznej z ramienia wojewody opolskiego;
 • 2016 – nadal: SP ZOL w Głuchołazach – członek rady społecznej z ramienia wojewody opolskiego;
 • 2016 – 2018: Grupa Azoty ZAK S.A. – członek rady nadzorczej;
 • 2015 – 2016: MZK Nysa Sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej.

Doświadczenie w organach jednostek samorządu terytorialnego:

 • 2010 – 2014: radny gminy Głuchołazy;
 • 2014 – 2018: radny powiatu nyskiego.
Dowiedz się więcej
dr hab. Bolesław Goranczewski
dr hab. Bolesław Goranczewski
prof. nadzw., Członek Zarządu

W Grupie Azoty ZAK S.A. sprawuje nadzór nad obszarami: Jednostki Biznesowej Energetyka, Departamentu Badań i Innowacji oraz Departamentu Zakupów.

Doświadczenie zawodowe w przemyśle:

 • Od 1984 roku do chwili obecnej praca w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, począwszy od mistrza ds. produkcji, utrzymania ruchu, aż po wyższe stanowiska kierownicze w tym: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. (pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanych systemów zarządzania), Zakłady Przemysłu Bawełnianego FROTEX S.A. (dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych), Energa S.A. (dyrektor zarządzający) oraz Grupa Azoty ZAK S.A. (dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka). Łącznie 27 lat w sektorze energetycznym, z czego 23 lata w branży ciepłowniczej,
 • Ponad 30 wdrożonych projektów restrukturyzacyjnych, głównie w ciepłownictwie i energetyce.

Doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym i nauce:

 • Od 2005 roku równolegle do pracy w przemyśle praca w szkolnictwie wyższym, również na stanowiskach kierowniczych, w tym: Politechnika Opolska (adiunkt), PWSZ Oświęcim (wykładowca), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (dziekan, wicekanclerz, dyrektor biura jakości, pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia),
 • Autorstwo i/lub współautorstwo trzech książek (monografii), czterech monografii pod redakcją oraz ok. 80 publikacji, w tym indeksowanych wskaźnikiem impact factor, głównie w zakresie jakości oraz znormalizowanych systemów zarządzania,
 • Członek komitetów naukowych dwóch czasopism, wypromowanie ok. 300 magistrów, licencjatów oraz inżynierów.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach ECO Żagań Sp. z o.o., PKS Strzelce Opolskie S.A. oraz Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Wyszukiwarka