Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
dr hab. Filip Grzegorczyk, MBA
dr hab. Filip Grzegorczyk, MBA
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Biuro Radców Prawnych Biuro Zarządu Biuro Zasobów Ludzkich Biuro Komunikacji i CSR Departament Audytu i Compliance Czynności z zakresu prawa pracy

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Wykształcenie:

 • 2018 - École de management de Normandie/AESE Business School/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Executive Master of Business Administration,
 • 2013 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor habilitowany nauk prawnych,
 • 2011 - Okręgowa Rada Adwokacja w Krakowie – wpis na listę adwokatów,
 • 2006 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych, specjalizacja: prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej),
 • 2005 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: europejska,
 • 2002 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2022 - Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
 • XII 2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • XI 2016 – VII 2020 - TAURON Polska Energia S.A. -  Prezes Zarządu,
 • XI 2015 – XI 2016 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Podsekretarz Stanu, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów,
 • III 2014 – XII 2014 - Przedsiębiorstwo Obrotu Energią i Paliwami EGW sp. z.o.o. (obecnie Weglokoks Energia sp. z.o.o.) -  Dyrektor ds. Korporacyjnych,
 • X 2011 – II 2013 - Kompania Węglowa S.A -  Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Energetyki,
 • III 2007 – III 2008 - TAURON Polska Energia S.A -  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania Grupą Kapitałową,
 • VI 2006 – III 2007 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Radca Ministra,
 • X 2002 – nadal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – profesor, Katedra Polityk Regulacyjnych, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Szkolenia i kursy:

 • 2018 - ICAN Institute Harvard Business Review Polska, Personal Leadership Academy,
 • 2005 - University of London, King’s College London, Centre of European Law, Program: Summer Course in European Union Law,
 • 2003 - Catholic University of America – Columbus School of Law / Uniwersytet Jagielloński, Program: International Business and Trade Summer Law,
 • 2002 - Université d’ Orléans / Uniwersytet Jagielloński – Program: École de droit français,
 • 2002 - University of Cambridge, Certificate in Advanced English, poziom C1,
 • 2002 - Institut Français de Pologne à Cracovie - Diplôme d'études en langue française, poziom B2.
Dowiedz się więcej
Artur Rafał Kamiński
Artur Rafał Kamiński
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Jednostka Biznesowa AGRO Departament Inwestycji Departament Finansów

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki (magister inżynier) oraz Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (magister inżynier). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, finansami, rachunkowością i kontrolingiem. Posiada branżowe certyfikaty z zakresu logistyki oraz finansów, w tym Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowej Logistyce Drogowej i Certyfikat Księgowy, uzyskane po zdanych państwowych egzaminach. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki, zarządzania, finansów i nadzoru właścicielskiego. Od 2011 r. dyrektor zarządzający w prywatnym przedsiębiorstwie logistycznym, wieloletni doradca ds. logistyki w kilku prywatnych przedsiębiorstwach.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym i organach kontrolnych:

 • 2018 – nadal: ZAKSA S.A. – przewodniczący rady nadzorczej;
 • 2016 – nadal: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" S.A. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
 • 2016 – nadal: członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Biznesu i Przedsiębiorczości przy wojewodzie opolskim;
 • 2016 – nadal: SP ZOZ w Głuchołazach – członek rady społecznej z ramienia wojewody opolskiego;
 • 2016 – nadal: SP ZOL w Głuchołazach – członek rady społecznej z ramienia wojewody opolskiego;
 • 2016 – 2018: Grupa Azoty ZAK S.A. – członek rady nadzorczej;
 • 2015 – 2016: MZK Nysa Sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej.

Doświadczenie w organach jednostek samorządu terytorialnego:

 • 2010 – 2014: radny gminy Głuchołazy;
 • 2014 – 2018: radny powiatu nyskiego.
Dowiedz się więcej
Mateusz Filipowski
Mateusz Filipowski
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Departament Kontrolingu Departament Zarządzania i Zasobów Ludzkich (Biuro Zasobów Ludzkich w zakresie dialogu społecznego) Centrum Logistyki Jednostka Biznesowa AGRO, Jednostka Biznesowa Oxoplast, Jednostka Biznesowa Energetyka (w zakresie koordynowania obszaru Utrzymania Ruchu i Remontów)

Wykształcenie:

Absolwent inżynierii środowiska na Politechnice Opolskiej (mgr inż.) oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. W 2019 roku otworzył przewód doktorski na Politechnice Opolskiej, w dyscyplinie inżynierii mechanicznej.

Posiada doświadczenie w obszarze nadzoru budowlanego i działalności inwestycyjnej, które zdobywał realizując projekty istotne dla Opola i całego województwa opolskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2021 – 2023 - PGE GIEK Elektrownia Opole – Kierownik Wydziału Nadzoru Budowlanego;
 • 2014 – 2021 - Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Opolu - Wiceprezes Zarządu ds. technicznych i inwestycyjnych, Dyrektor techniczny;
 • 2010 – 2014 - INSBUD Sp. z o.o. – Kierownik budowy
Dowiedz się więcej
Jakub Gładysz
Jakub Gładysz
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Departament Zakupów Departament Bezpieczeństwa Departament Wsparcia Jednostka Biznesowa Oxoplast

dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. uczelni
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. uczelni
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Biuro Zarządzania Procesowego Jednostka Biznesowa Energetyka Departament Rozwoju

Doświadczenie zawodowe w przemyśle:

 • Od 1984 roku do chwili obecnej praca w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, począwszy od mistrza ds. produkcji, utrzymania ruchu, aż po wyższe stanowiska kierownicze w tym: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. (pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanych systemów zarządzania), Zakłady Przemysłu Bawełnianego FROTEX S.A. (dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych), Energa S.A. (dyrektor zarządzający) oraz Grupa Azoty ZAK S.A. (dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka). Łącznie 27 lat w sektorze energetycznym, z czego 23 lata w branży ciepłowniczej,
 • Ponad 30 wdrożonych projektów restrukturyzacyjnych, głównie w ciepłownictwie i energetyce.

Doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym i nauce:

 • Od 2005 roku równolegle do pracy w przemyśle praca w szkolnictwie wyższym, również na stanowiskach kierowniczych, w tym: Politechnika Opolska (adiunkt), PWSZ Oświęcim (wykładowca), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (dziekan, wicekanclerz, dyrektor biura jakości, pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia),
 • Autorstwo i/lub współautorstwo trzech książek (monografii), czterech monografii pod redakcją oraz ok. 90 publikacji, w tym indeksowanych wskaźnikiem impact factor, głównie w zakresie jakości oraz znormalizowanych systemów zarządzania,
 • Członek komitetów naukowych dwóch czasopism, wypromowanie ok. 400 magistrów, licencjatów oraz inżynierów.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach ECO Żagań Sp. z o.o., PKS Strzelce Opolskie S.A. oraz Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Wyszukiwarka