Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Łukasz Kocur
Łukasz Kocur
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Biuro Radców Prawnych Departament Zarządzania i Zasobów Ludzkich Departament Audytu i Compliance Departament Inwestycji Departament Bezpieczeństwa Departament Finansów i Kontrolingu Czynności z zakresu prawa pracy

Wieloletni pracownik Grupy Azoty i zakładów azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Swoją pracę, jeszcze w trakcie studiów magisterskich, rozpoczął w ZAK Serwis – spółce remontowej związanej z utrzymaniem majątku produkcyjnego kędzierzyńskich zakładów, w której później został kierownikiem działu łączącego obszary kontroli jakości, zaopatrzenia, przygotowania inwestycji, gospodarki magazynowej oraz ochrony środowiska. Następnie pełnił w spółkach Grupy Azoty funkcje w obszarze zarządzania projektami inwestycyjnymi. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocowały powołaniem w 2018 roku na stanowisko dyrektora Departamentu Inwestycji w Grupie Azoty ZAK S.A., którym pozostawał do końca 2023 roku. W tym czasie w Grupie Azoty ZAK zrealizowano wiele kluczowych inwestycji, w tym przede wszystkim koncepcję innowacyjnego zagospodarowania ciepła pochodzącego z procesu produkcji amoniaku.

Wykształcenie:

 • od 2023 - Szkoła Doktorska Politechniki Opolskiej, studia doktoranckie w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • 2009 - Politechnika Śląska, uzyskanie tytułu magistra inżyniera na kierunku automatyka i robotyka w specjalności „komputerowe systemy sterowania”.

Doświadczenie zawodowe:

 • IV 2018 - XII 2023 - dyrektor Departamentu Inwestycji w Grupie Azoty ZAK S.A.,
 • X 2017 - IV 2018 - szef projektu ds. realizacji remontów i inwestycji w Grupie Azoty ZAK S.A.,
 • X 2012 - IX 2017 - kierownik projektu w Grupie Azoty PKCh Sp. z o.o.,
 • XII 2007 - X 2012 - referent -> specjalista -> kierownik działu w ZAK Serwis (późn. Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o.).

Szkolenia i kursy:

 • 2019 - Reengineering, zarządzanie produkcją oraz optymalizacja procesów produkcyjnych,
 • 2014 - Zarządzenie projektami wg. standardów PMI/PMBoK,
 • 2009 - Akademia Przedsiębiorczych - "Otwarta innowacja",
 • 2009 - Dostosowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych do wymagań Dyrektywy Maszynowej i Narzędziowej.

Działalność naukowa i branżowa:

 • członek Komitetu Naukowego 47. Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Technicznego "Chemistry for Agriculture",
 • uczestnik debaty podczas XIV Konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym.
Dowiedz się więcej
Artur Kopeć
Artur Kopeć
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Jednostka Biznesowa AGRO Jednostka Biznesowa Oxoplast Departament Rozwoju Departament Wsparcia

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, studium menadżerskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości. Specjalista z 20-letnim doświadczeniem w obszarze produkcji nawozów, które zdobywał w Grupie Azoty pokonując wszystkie szczeble kariery. Jako kierownik prób kompleksowych i rozruchu technologicznego uczestniczył w uruchamianiu nowych instalacji w tarnowskiej spółce, m.in. Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów oraz Instalacji Produkcji Wodoru 98%. Ma również na swoim koncie wdrożenie do produkcji nowego na rynku polskim nawozu, pod nazwą handlową Saletrosan. Współautor patentu dotyczącego sposobu wytwarzania saletrosiarczanu amonowego oraz wniosków racjonalizatorskich. W latach 2012-2021 członek zarządu Grupy Azoty S.A.

Wykształcenie:

 • 2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krakowska Szkoła Biznesu - studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości,
 • 2008 - Rudzka Agencja Rozwoju i Training Partners - studium menadżerskie,
 • 1997 - 2002 - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny - studia o specjalności Technologia Chemiczna, specjalizacja: Chemia Techniczna.

Doświadczenie zawodowe:

 • X 2022 - XII 2023 - dyrektor Jednostki Biznesowej Agro w Grupie Azoty ZAK S.A.,
 • od 2003 roku - Grupa Azoty S.A.:
  • 2003 - 2005 - aparatowy w Wydziale Amoniaku,
  • VIII - XI 2005 - mistrz zmianowy w Wydziale Katalizatorów,
  • 2005 - 2006 - samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów,
  • 2006 - 2009 - specjalista technolog ds. nawozów,
  • 2008 - 2009 - kierownik prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego Granulacji Mechanicznej Nawozów,
  • 2010 - 2011 - specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem w Wydziale Amoniaku,
  • od 2011 - kierownik Wydziału Amoniaku i kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru,
  • II 2012 - V 2021 - członek zarządu Grupy Azoty S.A.,
  • V 2021 - VII 2021 - Kierownik Koordynacji Produkcji,
  • VIII 2021 – nadal - Główny Inżynier Nadzoru Technologii i Ochrony Środowiska,
 • 2003 - PWSZ w Tarnowie.

Szkolenia i kursy:

 • 2011 - Zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka zawodowego,
 • 2010 - Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • 2009 - Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-N-18001:2004.

Wyróżnienia i odznaczenia:

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznaka Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i organizacyjnej, których rezultaty przynoszą chlubę Politechnice Wrocławskiej”,
 • Klucz Sukcesu za „wyróżniające się osiągnięcia zawodowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz budowania i promowania kultury bezpieczeństwa”.
Dowiedz się więcej
Lucjusz Adrian Standera
Lucjusz Adrian Standera
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Biuro Zasobów Ludzkich w zakresie dialogu społecznego Centrum Logistyki Jednostka Biznesowa Energetyka Departament Zakupów

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (mgr inż.). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w ramach PRiMUE REMAK Opole, którego jednostką terenową w ówczesnych Zakładach Azotowych Kędzierzyn zarządzał w latach 1988–1991, wykonując usługi w zakresie energetyki i urządzeń  technologicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, utrzymania ruchu oraz działalności w obszarze innowacji i rozwoju, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2023: Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. – dyrektor techniczny;
 • 2015 – 2023: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Opolu - dyrektor ds. utrzymania ruchu, dyrektor ds. innowacji i rozwoju, dyrektor ds. eksploatacji sieci;
 • 2007 – 2015: Pracownia projektowa FREEFLYER – właściciel; projekty i wdrożenia prototypów z dziedziny OZE;
 • 2005 – 2007: VTO Dekor sp. z o.o. – dyrektor techniczny;
 • 1999 – 2005: PWP PRO ENERGIA Kraków – dyrektor / współwłaściciel;
 • 1998 – 1999: P.U. Energos s.c. – dyrektor Spółki;
 • 1996 – 1998: PIRP Montorem-1 sp. z o.o. – prezes zarządu;
 • 1987 – 1996: spółki „REMAK” (PRiMUE Remak Opole, S.P. Remak, PPU Remak-Krak) - kierownik budowy, kierownik kontraktu, dyrektor.

Doświadczenie w organach nadzoru:

 • P. Remak: członek rady nadzorczej.

Doświadczenie w jednostkach samorządowych:

 • 2010 – 2014: członek Rady Powiatu Prudnik.
Dowiedz się więcej
Wyszukiwarka