Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Paweł Stańczyk
Paweł Stańczyk
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Departament Zarządzania i Zasobów Ludzkich Departament Marketingu i Analiz Departament Audytu i Compliance Departament Bezpieczeństwa (Biuro Administrowania Bezpieczeństwem Informacji, Biuro Bezpieczeństwa Fizycznego i Spraw Obronnych, Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Dział BHP, Dział Dyspozytorów) czynności z zakresu prawa pracy

Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym, na stanowiskach w randze dyrektora, członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w przemyśle:

 • 2020 – 2021: prezes zarządu PGNiG TERMIKA S.A.;
 • 2020 – 2021: wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych;
 • 2018 – 2020: wiceprezes zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. oraz president of board of directors w ORLEN Service Lietuva;
 • 2016 – 2018: prezes zarządu spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. (Grupa PERN);
 • 2016 – 2018: członek rady dyrektorów w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Doświadczenie w organach jednostek samorządu terytorialnego:

 • 2006 – 2016: zastępca prezydenta Miasta Ostrołęka;
 • 2003 – 2006: zastępca dyrektora departamentu strategii i rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dodatkowe informacje:

 • Posiada mistrzowski stopień Karate Kyokushin 1. DAN.
Dowiedz się więcej
Artur Rafał Kamiński
Artur Rafał Kamiński
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Departament Finansów Departament Inwestycji Jednostka Biznesowa Oxoplast

Absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki (magister inżynier) oraz Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (magister inżynier). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, finansami, rachunkowością i kontrolingiem. Posiada branżowe certyfikaty z zakresu logistyki oraz finansów, w tym Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowej Logistyce Drogowej i Certyfikat Księgowy, uzyskane po zdanych państwowych egzaminach. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze logistyki, zarządzania, finansów i nadzoru właścicielskiego. Od 2011 r. dyrektor zarządzający w prywatnym przedsiębiorstwie logistycznym, wieloletni doradca ds. logistyki w kilku prywatnych przedsiębiorstwach.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym i organach kontrolnych:

 • 2018 – nadal: ZAKSA S.A. – przewodniczący rady nadzorczej;
 • 2016 – nadal: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" S.A. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
 • 2016 – nadal: członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Biznesu i Przedsiębiorczości przy wojewodzie opolskim;
 • 2016 – nadal: SP ZOZ w Głuchołazach – członek rady społecznej z ramienia wojewody opolskiego;
 • 2016 – nadal: SP ZOL w Głuchołazach – członek rady społecznej z ramienia wojewody opolskiego;
 • 2016 – 2018: Grupa Azoty ZAK S.A. – członek rady nadzorczej;
 • 2015 – 2016: MZK Nysa Sp. z o.o. – przewodniczący rady nadzorczej.

Doświadczenie w organach jednostek samorządu terytorialnego:

 • 2010 – 2014: radny gminy Głuchołazy;
 • 2014 – 2018: radny powiatu nyskiego.
Dowiedz się więcej
dr Bogdan Tomaszek
dr Bogdan Tomaszek
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Departament Handlu Nawozami Jednostka Produkcyjna Nawozy Departament Badań i Innowacji

Jakub Gładysz
Jakub Gładysz
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Departament Zakupów i Logistyki (Biuro Przetargów, Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej) Departament Bezpieczeństwa (Dział Cyberbezpieczeństwa, Dział Ratownictwa Chemicznego, Dział Ochrony Środowiska) Biuro Administracyjno-Gospodarcze

dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. uczelni
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. uczelni
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Departament Kontrolingu Departament Zakupów i Logistyki (Dział transportu i Spedycji) Jednostka Biznesowa Energetyka

Doświadczenie zawodowe w przemyśle:

 • Od 1984 roku do chwili obecnej praca w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, począwszy od mistrza ds. produkcji, utrzymania ruchu, aż po wyższe stanowiska kierownicze w tym: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. (pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanych systemów zarządzania), Zakłady Przemysłu Bawełnianego FROTEX S.A. (dyrektor ds. usprawniania procesów biznesowych), Energa S.A. (dyrektor zarządzający) oraz Grupa Azoty ZAK S.A. (dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka). Łącznie 27 lat w sektorze energetycznym, z czego 23 lata w branży ciepłowniczej,
 • Ponad 30 wdrożonych projektów restrukturyzacyjnych, głównie w ciepłownictwie i energetyce.

Doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym i nauce:

 • Od 2005 roku równolegle do pracy w przemyśle praca w szkolnictwie wyższym, również na stanowiskach kierowniczych, w tym: Politechnika Opolska (adiunkt), PWSZ Oświęcim (wykładowca), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (dziekan, wicekanclerz, dyrektor biura jakości, pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia),
 • Autorstwo i/lub współautorstwo trzech książek (monografii), czterech monografii pod redakcją oraz ok. 90 publikacji, w tym indeksowanych wskaźnikiem impact factor, głównie w zakresie jakości oraz znormalizowanych systemów zarządzania,
 • Członek komitetów naukowych dwóch czasopism, wypromowanie ok. 400 magistrów, licencjatów oraz inżynierów.

Doświadczenie w nadzorze korporacyjnym:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach ECO Żagań Sp. z o.o., PKS Strzelce Opolskie S.A. oraz Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej
Wyszukiwarka