Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kontakt

Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

ul. Mostowa 30 A
skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 481 20 00
fax: +48 77 481 29 99
##opz#at#vgjeppodin.rdb##

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000008993
REGON: 530544497
NIP: PL 749-00-05-094
Numer rejestrowy BDO: 000023850

Kapitał zakładowy i wpłacony: 285 064 300 PLN

Formularz kontaktowy

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Azoty - pełen wykaz spółek znajduje się w Załączniku Nr 1 do Polityki Prywatności Serwisu Internetowego grupaazoty.com i stron w domenie grupaazoty.com. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest obsługa zapytań i reklamacji zgłoszonych za pomocą formularza kontaktowego.

Współadministratorzy przetwarzają dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i numer telefonu. Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul.  E.  Kwiatkowskiego  8,  33-101  Tarnów, wraz  z dopiskiem „Dane osobowe –Serwis”, lub wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty S.A.: ##xds.ipgcdl#at#vgjeppodin.rdb##.

Pełna treść Polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępna jest pod adresem grupaazoty.com/polityka-prywatnosci.

Wyszukiwarka