Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2022-09-29 - Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.10.2022 r.
Otwarcie
2022-09-20
Zamknięcie
2022-10-07
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2022-09-19
Zamknięcie
2022-09-30
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2022-09-27 - Zamawiający zamieścił plik z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
Otwarcie
2022-09-16
Zamknięcie
2022-10-07
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2022-09-15
Zamknięcie
2022-09-29
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2022-09-28 - Zamawiający zamieścił zaktualizowany projekt umowy (Zał. nr 2 do SIWZ).
Otwarcie
2022-09-14
Zamknięcie
2022-10-18
Modernizacja stacji nalewaków
Nr przetargu 106/P/2022
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2022-09-12
Zamknięcie
2022-10-03
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2022-09-09
Zamknięcie
2022-09-23
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2022-09-07
Zamknięcie
2022-11-07
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka