Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2024-02-14
Zamknięcie
2024-02-28
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2024-03-12 - Aktualizacja I. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 19.03.2024 r.
Otwarcie
2024-02-14
Zamknięcie
2024-03-19
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2024-02-07
Zamknięcie
2024-02-21
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2024-02-01
Zamknięcie
2024-02-15
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2024-01-29
Zamknięcie
2024-04-30
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2024-01-29 - Wydłużono termin składania ofert do 09.02.2024. godz. 14:00
Otwarcie
2024-01-09
Zamknięcie
2024-02-09
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2024-02-22 - Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r., do godz. 14:00
Otwarcie
2024-01-09
Zamknięcie
2024-02-29
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2024-01-03 - Aktualizacja 3.01.2024 r. - Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór oferty).
Otwarcie
2024-01-02
Zamknięcie
2024-01-09
Dostawa spektrometru ICP-OES – 1szt.
Nr przetargu 101/P/2023
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-12-20
Zamknięcie
2024-01-24
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka