Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2024-01-29 - Wydłużono termin składania ofert: 12.02.2024 godz. 14.00
Otwarcie
2023-12-20
Zamknięcie
2024-02-12
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-12-12
Zamknięcie
2023-12-19
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2023-12-15 - Zamawiający zamieścił plik z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
Data modyfikacji: 2023-12-15 - Aktualizacja I. W dniu 15.12.2023 r. zmianie uległ pkt IX SIWZ – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 03.01.2024 r., do godz. 13.00.
Otwarcie
2023-12-06
Zamknięcie
2024-01-03
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-27
Zamknięcie
2023-12-11
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2023-12-11 - Zamawiający udostępnia zestaw pytań i odpowiedzi II. Uwaga, Oferenci biorący udział w postępowaniu zobligowani są do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przesłania Oświadczenia o poufności w celu uzyskania mapki dla terenu objętego modernizacją kanalizacji przemysłowej, zgodnie z odpowiedzą nr 1 oraz dokumentacji filmowej z inspekcji przedmiotowych kanałów. - Zamawiający udostępnia zaktualizowany Projekt umowy (zmiany zaznaczone kolorem).
Otwarcie
2023-11-23
Zamknięcie
2023-12-14
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-16
Zamknięcie
2023-11-23
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-15
Zamknięcie
2023-12-06
Wymiana wypełnienia absorbera D-201
Nr przetargu 98/P/2023
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka