Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2021-09-07 - Aktualizacja 7.09.2021 r. - Zamawiający zamieścił aktualną wersję załącznika nr 6 do SIWZ (Oświadczenie oferenta).
Otwarcie
2021-08-31
Zamknięcie
2021-09-14
Wymiana systemu aeracji zbiornika B-401
Nr przetargu 102/P/2021
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-08-30 - Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść pkt VII SIWZ - usunięto ppkt 1. Karty oferowanych produktów.
Otwarcie
2021-08-26
Zamknięcie
2021-09-09
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-09-17 - Zmiana terminu składania ofert z dnia 21.09.2021 na dzień 12.10.2021
Otwarcie
2021-08-20
Zamknięcie
2021-10-12
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-08-10
Zamknięcie
2021-08-23
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-08-10
Zamknięcie
2021-08-24
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-08-19 - Zamawiający informuje, iż zmianie uległy pkt VII.3, pkt VIII.4 SIWZ oraz pkt 4 Wzoru oferty
Otwarcie
2021-08-10
Zamknięcie
2021-08-24
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-08-09
Zamknięcie
2021-08-30
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-08-05
Zamknięcie
2021-08-12
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-08-19 - W dniu 19.08.2021 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 27.08.2021 r. godz. 14:00. Pozostałe warunki postępowania bez zmian.
Otwarcie
2021-08-05
Zamknięcie
2021-08-27
Dostawa filtrów wg specyfikacji
Nr przetargu 86/P/2021
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-08-02
Zamknięcie
2021-08-26
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka