Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Data modyfikacji: 2023-12-11 - Zamawiający udostępnia zestaw pytań i odpowiedzi II. Uwaga, Oferenci biorący udział w postępowaniu zobligowani są do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz przesłania Oświadczenia o poufności w celu uzyskania mapki dla terenu objętego modernizacją kanalizacji przemysłowej, zgodnie z odpowiedzą nr 1 oraz dokumentacji filmowej z inspekcji przedmiotowych kanałów. - Zamawiający udostępnia zaktualizowany Projekt umowy (zmiany zaznaczone kolorem).
Otwarcie
2023-11-23
Zamknięcie
2023-12-14
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-16
Zamknięcie
2023-11-23
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-15
Zamknięcie
2023-12-06
Wymiana wypełnienia absorbera D-201
Nr przetargu 98/P/2023
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2023-11-16 - Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 4 do SIWZ (Oświadczenie oferenta) dodając punkt 2.14.
Otwarcie
2023-11-10
Zamknięcie
2023-12-01
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-09
Zamknięcie
2023-11-23
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2023-12-05 - Aktualizacja II. W dniu 05.12.2023 r. Zamawiający: wydłużył termin składania ofert do dnia 13.12.2023 r., do godz. 14.00; zamieścił plik „PYTANIA 3-4 I ODPOWIEDZI”.
Otwarcie
2023-11-09
Zamknięcie
2023-12-13
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2023-11-24 - Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 8.12.2023 r., do godz. 14:00, a także zaktualizował Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
Otwarcie
2023-11-07
Zamknięcie
2023-12-08
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2023-11-02
Zamknięcie
2023-11-23
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka