Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Lista komunikatów
Otwarcie
2021-10-06
Zamknięcie
2021-10-20
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-10-26 - Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 03.11.2021 r. do godz. 14:00
Otwarcie
2021-10-06
Zamknięcie
2021-10-27
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2022-01-20 - Zmianie uległ pkt XIV SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 28.01.2022 r., do godz.1400. Pozostałe terminy określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Data modyfikacji: 2021-10-07 - Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ punkt VI i IX oraz zaktualizował załączniki nr 1; 6; 7 do SIWZ.
Otwarcie
2021-10-05
Zamknięcie
2021-10-25
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-09-27
Zamknięcie
2021-10-08
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-11-16 - Zamawiający publikuje rewizję 1 Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Otwarcie
2021-09-23
Zamknięcie
2021-11-24
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-09-20
Zamknięcie
2021-10-05
Grupa Azoty Kędzierzyn
Otwarcie
2021-09-20
Zamknięcie
2021-10-05
Remont pomieszczeń bud 671/1
Nr przetargu 106/P/2021
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-09-21 - Zamawiający zaktualizował projekt umowy w §13 pkt 3.
Otwarcie
2021-09-16
Zamknięcie
2021-09-30
Grupa Azoty Kędzierzyn
Data modyfikacji: 2021-09-22 - Zamawiający zaktualizował SIWZ w pkt I ppkt. 1.7 oraz 2.7.
Otwarcie
2021-09-13
Zamknięcie
2021-09-30
Grupa Azoty Kędzierzyn
Wyszukiwarka