Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Certyfikaty Product Stewardship dla Grupy Azoty
26.07.2017
Certyfikaty Product Stewardship dla Grupy Azoty
Spółki Grupy Azoty, będące Członkami Fertilizers Europe, w wyniku audytów przeprowadzonych w 2017 roku przez jednostkę certyfikacyjną DNV-GL, otrzymały certyfikaty Product Stewardship, za najlepsze praktyki zarządzania cyklem życia nawozów.

Audyt Zarządzania Produktem odbywa się co trzy lata i jest realizowany przez jednostkę certyfikacyjną. Certyfikat uznaje europejskie wysiłki producentów nawozów w najlepszych praktykach zarządzania. Obejmuje to rozwój produktu, pozyskiwanie surowców, produkcję, pakowanie, transport, magazynowanie, marketing i sprzedaż, stosowanie produktów, usługi dla rolników. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Madrycie w dniu 22 czerwca 2017r. w ramach dorocznego spotkania Fertilizers Europe. Certyfikaty w imieniu Spółek Grupy Azoty odebrał Wiceprezes Zarządu Paweł Łapiński. Certyfikaty to uznanie, będące dowodem na wysokie standardy europejskiego przemysłu nawozowego i wysokiej jakości działania zmierzające do osiągnięcia trwałych praktyk. Certyfikaty są najlepszym potwierdzeniem, że Grupa Azoty w całym cyklu życia produktu nawozowego spełnia najwyższe standardy w aspektach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem.

Następny audyt zostanie zrealizowany w 2020 r.

Wyszukiwarka