Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty ZAK publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.
29.05.2024
Grupa Azoty ZAK publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

W I kwartale 2024 r. Grupa Azoty ZAK wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 596 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 30 mln zł i wynik netto w wysokości minus 14 mln zł, przy marży EBIDTA 5,1%.

Ceny wszystkich surowców produkcyjnych w raportowanym kwartale odnotowały r/r istotny spadek, który w przypadku kluczowego surowca, czyli gazu, sięgał 50% (wg notowań TTF). Niższe były również koszty jednostkowe mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla.

- W pierwszej połowie pierwszego kwartału wciąż brakowało po stronie Spółki wystarczająco efektywnych działań dostosowawczych do wymagających warunków rynkowych. To jeden z czynników, który spowodował, że osiągnięte wyniki finansowe są dalekie od satysfakcjonujących. Obecnie priorytetowo traktujemy prace nad kompleksowym programem naprawczym - podkreśla Mirosław Ptasiński, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK.

Segment Agro

W I kwartale 2024 r. w dalszym ciągu utrzymywały się trudne warunki rynkowe związane z napływem produktów spoza Europy (np. mocznika), z którymi ze względu na poziom kosztów Spółka nie była w stanie konkurować. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego głównymi determinantami wyników w Segmencie Agro były: wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, przy generalnie obserwowanym na rynku spadku cen: produktów, surowców i płodów rolnych.

Wypracowana w I kwartale 2024 r. marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 3,0%.

Segment Oxoplast

Sytuacja rynkowa po stronie popytu w Segmencie Oxoplast pozostawała stabilna, ale wciąż bez wyraźnych oznak poprawy. Występowały zaburzenia podażowe, głównie na skutek problemów logistycznych w rejonie Morza Czerwonego, jak i w Europie - począwszy od zakłóceń pogodowych, po strajki ograniczające przepływy towarów na kolejach, które skutkowały większym zainteresowaniem produktami producentów europejskich. Czynniki te w znaczący sposób wpłynęły na wzrost popytu – Segment uplasował na rynku o ponad 50% więcej wolumenu niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i przełożyły się na wzrost notowań rynkowych produktów Segmentu Oxoplast. Ceny surowców w tym okresie były stabilne i na znacznie niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Marża EBITDA Segmentu Oxoplast wypracowana w I kwartale 2024 r. ukształtowała się na poziomie 2,0%.

Wyszukiwarka