Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty ZAK z pozytywnym wynikiem certyfikacji ISO
13.04.2023
Grupa Azoty ZAK z pozytywnym wynikiem certyfikacji ISO

W spółce zakończono pomyślnie proces certyfikacji ISO. Certyfikaty potwierdzają zdolność firmy do dostarczania produktu i świadczenia usług na wysokim poziomie oraz sprawnego zarządzania procesowego.  Ma ono za zadanie identyfikację i mierzenie procesów w celu lepszego ich zrozumienia. Analiza pozwala na sprawniejsze tworzenie wartości, a ich usprawnianie i ciągłe doskonalenie zwiększa efektywność funkcjonowania firmy. Łączenie strategii i celów organizacji z oczekiwaniami klientów poprzez realizowanie i usprawnianie procesów biznesowych wpływa znacząco na rozwój organizacji.

Certyfikaty podczas oficjalnego spotkania w siedzibie Grupy Azoty ZAK wręczyli Dariusz Denis, dyrektor pionu certyfikacji oraz Dariusz Hejmej, starszy menadżer ds. rozwoju z Polskiego Rejestru Statków S.A. Spotkanie było końcowym efektem audytu, który w dniach 8-10 i 13-14 marca odbył się w jednostkach organizacyjnych kędzierzyńskiej spółki. Po pięciu dniach intensywnej pracy audytorzy nie stwierdzili niezgodności, a funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania zostało ocenione pozytywnie. Zespół audytorów zaobserwował wiele mocnych stron zintegrowanego systemu zarządzania oraz dał wskazówki pomocne w doskonaleniu systemu. 

Obecnie firma wdrożyła oraz posiada certyfikaty: ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (ochrona środowiska), ISO 45001 (bhp), ISO 50001 (zarządzanie energią). Pierwszy raz, wszystkie cztery obszary zostały zintegrowane w ramach jednego certyfikatu. Do tej pory zarządzanie energią było objęte odrębnym dokumentem.

Posiadanie certyfikatów ISO przynosi wiele korzyści. Klienci podchodzą do firmy z większym zaufaniem, postrzegając ją jako bardziej wiarygodną i profesjonalną. Przekłada się to bezpośrednio na budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku zewnętrznym. Posiadanie przez przedsiębiorstwo certyfikatu ISO daje pewność, że jakość usług lub produktów oferowanych przez nią została zweryfikowana przez specjalistów zewnętrznych. ISO świadczy o dojrzałości i profesjonalizmie organizacji. Wykonywanie obowiązków zgodnie z określonymi normami i standardami powoduje również większe zaangażowanie w pracę samych pracowników. Wpływa to pozytywnie zarówno na rozwój organizacji, jak i osób w niej zatrudnionych. Podczas przygotowań do certyfikacji zwraca się dużą uwagę na poprawę komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i usprawnienie procesów decyzyjnych.

Podczas spotkania Grupę Azoty ZAK reprezentowali Radosław Miążek, dyrektor Departamentu Zarządzania i Zasobów Ludzkich oraz Marcin Barth, koordynator ds. zarządzania procesowego. Grupa Azoty ZAK regularnie przechodzi procesy certyfikacyjne ISO. Pierwsze tego typu certyfikaty spółka uzyskiwała już w latach 90.

Wyszukiwarka