Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty ZAK S.A.
20.06.2024
Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 7 Statutu Spółki, ogłasza zmianę do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 26 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2024 (7007) w dniu 31 maja 2024 r. pod poz. 26804, polegającą na uzupełnieniu porządku obrad o punkt: „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” i nadaniu mu numeru 12, przy jednoczesnej zmianie numeracji dotychczasowego punktu 12 o brzmieniu: „Przedłożenie informacji udzielonych akcjonariuszom przez Zarząd poza Walnym Zgromadzeniem.” na punkt 13 o tym samym brzmieniu oraz zmianie numeracji dotychczasowego punktu 13 o brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” na punkt 14 o tym samym brzmieniu.

Ogłoszenie ukazało się 19 czerwca 2024 roku w numerze 118/2024 (7020) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 30448.

Wyszukiwarka