Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy Grupy Azoty z certyfikatami potwierdzającymi zgodność z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej
17.05.2023
Nawozy Grupy Azoty z certyfikatami potwierdzającymi zgodność z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zakończyło proces oceny zgodności produktów nawozowych Grupy Azoty z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009. Na podstawie przeprowadzonej oceny Grupa Azoty otrzymała certyfikaty potwierdzające, że produkty nawozowe Grupy spełniają wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Certyfikaty potwierdzają również zgodność systemów zapewnienia jakości procesów produkcji.

Pozytywnie zakończony proces certyfikacji umożliwia Grupie Azoty stosowanie na produktach nawozowych znaku CE z numerem indentyfikacyjnym Jednostki Notyfikowanej PCBC S.A.

PCBC dokonało oceny zgodności zgłoszonych przez Grupę Azoty produktów nawozowych oraz przeprowadziło audyty, których celem było potwierdzenie zgodności systemu zapewnienia jakości procesu produkcji w poszczególnych zakładach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Przyznane certyfikaty dotyczą następujących produktów nawozowych: Siarczan amonu AS 21 standard, macro, select, krystaliczny, Saletrzak 27 standard, Saletrzak 27 standard plus, Saletrzak 27 standard z borem, Saletrosan 26, Saletrosan 30, Saletrosan 26 plus, Saletromag 25, Saletromag 24 i Saletromag 25 Ca.

Dobra współpraca ekspertów Grupy Azoty z obszarów produkcji nawozów, kontroli jakości, badań, handlu, logistyki i marketingu pozwala wprowadzać na rynek produkty, które odpowiadają na wysokie wymagania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Jesteśmy jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, stąd przykładamy szczególną wagę do tego, aby nasze rozwiązania wspierały producentów rolnych w osiąganiu ich celów produkcyjnych i jednocześnie spełniały wysokie wymagania UE – w tym przypadku zapisane w Rozporządzeniu WE 1009/2019 – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie, że Grupa Azoty S.A. spełnia wszystkie wymagania, stawiane produktom nawozowym, które obowiązują w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku oraz stwierdzają zgodność systemów zapewnienia jakości procesów produkcji. Grupa Azoty dostarcza nawozy o wysokiej jakości, spełniające najbardziej wymagające normy – mówi Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanowiło przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, na które składają się m.in.: nawozy mineralne i organiczne oraz inne produkty nawozowe tj. środki wapnujące, polepszacze gleby, podłoża do upraw, biostymulatory wzrostu, a także inhibitory.

Wyszukiwarka