Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy zarząd Grupy Azoty ZAK
20.05.2024
Nowy zarząd Grupy Azoty ZAK

Rada nadzorcza Grupy Azoty ZAK podczas posiedzenia w dniu 20 maja 2024 roku podjęła uchwały dokonujące zmian w składzie zarządu Spółki.

Rada nadzorcza odwołała delegowanie członka rady nadzorczej Mirosława Ptasińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki. Mirosław Ptasiński złożył także pisemną rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK.

Do zarządu Spółki powołani zostali: z dniem 20 maja 2024 r. Mirosław Ptasiński na funkcję prezesa zarządu i Dariusz Bednorz na funkcję wiceprezesa zarządu oraz z dniem 1 czerwca 2024 r. Agnieszka Kurpińska na funkcję wiceprezesa zarządu. Jednocześnie z zarządu Spółki odwołany został Artur Kopeć, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

Prezes zarządu Mirosław Ptasiński, w okresie od 25 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r. członek rady nadzorczej Spółki delegowany do wykonywania obowiązków prezesa zarządu, związany był z Grupą Azoty ZAK w latach 2010-2016, pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa zarządu Spółki. Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem oraz tytułem Executive MBA. Doświadczony fachowiec w zarządzaniu finansami, procesami produkcyjnymi, zespołami sprzedażowymi, controllingiem, logistyką i IT. Ekspert w zakresie strategicznego zarządzania oraz usprawniania operacji biznesowych stymulujących wzrost wyników oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Dariusz Bednorz to menedżer posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze strategii handlowych i produkcji przemysłowej. Wiceprezes zarządu Agnieszka Kurpińska jest menedżerem specjalizującym się w zarządzaniu sprzedażą, zakupami i logistyką. Obydwoje również wcześniej związani ze spółką i z Grupą Azoty.

Wyszukiwarka