Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
23.09.2022
Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 23 września 2022 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Grzegorczyka. Jednocześnie Pan Filip Grzegorczyk od grudnia 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Filip Grzegorczyk to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America – Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans.

W 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration na École de management de Normandie / AESE Business School / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Filip Grzegorczyk z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Grupy Azoty ZAK S.A. nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. przedstawia się następująco:

Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu,

Artur Kamiński – Wiceprezes Zarządu,

Bogdan Tomaszek – Wiceprezes Zarządu,

Bolesław Goranczewski – Członek Zarządu,

Jakub Gładysz – Członek Zarządu.

Wyszukiwarka