Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21.12.2021
Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 7 Statutu Spółki, ogłasza zmianę do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 29 grudnia 2021 r. na godz. 10:00 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2021 (6377) w dniu 1 grudnia 2021 r. pod poz. 74696, polegającą na uzupełnieniu porządku obrad o punkt: „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” i nadaniu mu numeru 6, przy jednoczesnej zmianie numeracji dotychczasowego punktu 6 o brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” na punkt 7 o tym samym brzmieniu.

Ogłoszenie ukazało się 21 grudnia 2021 roku w numerze 246/2021 (6391) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 79084.

Wyszukiwarka