Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiana w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.
19.10.2020
Zmiana w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podczas posiedzenia w dniu 19 października 2020 r., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady powołany został Tomasz Szczegielniak. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Anna Zarzycka-Rzepecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
dr Grzegorz Peczkis - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Monika Saracyn - Sekretarz Rady Nadzorczej,
Zbigniew Dziemidowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Szczegielniak – Członek Rady Nadzorczej,
dr Bogdan Tomaszek - Członek Rady Nadzorczej,
dr Ewa Wolff - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki.

Wyszukiwarka