Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.
22.12.2020
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podczas posiedzenia w dniu 22 grudnia 2020 r., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji odwołana została Anna Zarzycka-Rzepecka, a funkcję Przewodniczącej powierzono Monice Saracyn. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Obecny skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A. przedstawia się następująco:

Monika Saracyn - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
dr Grzegorz Peczkis - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Dziemidowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Szczegielniak - Członek Rady Nadzorczej,
dr Bogdan Tomaszek - Członek Rady Nadzorczej,
dr Ewa Wolff - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki.

Wyszukiwarka