Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK
11.02.2022
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podczas posiedzenia w dniu 11 lutego 2022 r., dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

  • ze składu Rady Nadzorczej odwołana została Pani Beata Zatoń-Kowalczyk, 
  • w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan prof. Marek Bugdol.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Biorąc pod uwagę podjęte przez NWZ uchwały, obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Monika Saracyn - przewodnicząca, prof. dr hab. Marek Bugdol, Adrian Czubak, dr Artur Ogurek oraz dr Ewa Wolff wybrana z ramienia pracowników Grupy Azoty ZAK S.A.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi dnia 4 marca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Wyszukiwarka