Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK
04.03.2022
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. podczas posiedzenia w dniu 4 marca 2022 r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołana została Pani Monika Saracyn, pełniąca dotychczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

  • Pan Marek Wadowski, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pan Mateusz Magdziarz.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Biorąc pod uwagę podjęte przez NWZ uchwały, obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Marek Wadowski - przewodniczący, prof. dr hab. Marek Bugdol, Adrian Czubak, dr Artur Ogurek, Mateusz Magdziarz oraz dr Ewa Wolff, wybrana z ramienia pracowników Grupy Azoty ZAK S.A.

Wyszukiwarka