Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
08.11.2021
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 8 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki. Na funkcję Wiceprezesa Zarządu powołano z dniem 9 listopada 2021 r. Pana dr. Bogdana Tomaszka. Jednocześnie dr Bogdan Tomaszek złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 8 listopada 2021 r.

Dr Bogdan Tomaszek to menedżer z doświadczeniem w sektorze chemicznym oraz naukowo-technicznym. Zajmował stanowiska w randze prezesa zarządu, członka rad nadzorczych, członka rad społecznych oraz naukowych. Posiada tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Od 2017 roku był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

Aktualny skład Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. przedstawia się następująco:

Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu
Artur Kamiński – Wiceprezes Zarządu
Dr Bogdan Tomaszek – Wiceprezes Zarządu
Dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. uczelni – Członek Zarządu

Wyszukiwarka