Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty ZAK
15.12.2022
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty ZAK

Pan Aleksander Prus złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., z dniem 15 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Mateusz Magdziarz został delegowany z dniem 16 grudnia 2022 r. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy Azoty ZAK, na okres do trzech miesięcy.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła o wszczęciu z dniem 15 grudnia 2022 r. postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Grupy Azoty ZAK. Szczegóły na temat postępowania znajdują się w zakładce Przetargi i ogłoszenia.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty ZAK przedstawia się następująco:

Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu,
Artur Kamiński – Wiceprezes Zarządu,
Bolesław Goranczewski – Członek Zarządu,
Jakub Gładysz – Członek Zarządu,
Mateusz Magdziarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Wyszukiwarka