Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty ZAK podsumowuje IV kwartał i cały rok 2023

W 2023 r. Grupa Azoty ZAK wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2,073 mld zł, wynik EBITDA w wysokości minus 419 mln zł i wynik netto w wysokości minus 508 mln zł, przy marży EBIDTA minus 20,2%. Trudna sytuacja Spółki wynikała zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

30.04.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok

W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 1 366 mln zł, przy marży EBITDA minus 10,1%. Strata netto wyniosła 3,29 mld zł. W 2023 roku Grupa Azoty w znacząco wyższym zakresie niż w roku 2022 musiała korzystać z finansowania zewnętrznego tj. kredytów i faktoringu, zwiększając zadłużenie z tego tytułu o 2,8 mld zł z poziomu 7,1 mld zł na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 mld zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

29.04.2024
Postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki.

26.04.2024
Zmiany w składzie zarządu Grupy Azoty ZAK

Rada Nadzorcza Grupy Azoty ZAK podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2024 roku dokonała zmian w składzie zarządu Spółki.

25.04.2024
Komunikat dotyczący umowy z ZAKSA S.A.

Sytuacja finansowa, którą nowy zarząd zastał w Grupie Azoty powoduje, że priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółek z Grupy Kapitałowej oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Z tego powodu Grupa Azoty podejmuje trudne decyzje o rezygnacji z działań sponsoringowych. 

24.04.2024
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK podczas posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2024 r., dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

22.04.2024
Wyszukiwarka