Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Raport zintegrowany Grupy Azoty za 2020 rok

Raport Grupy Azoty za rok 2020 w formule zintegrowanej jest już dostępny online. W dokumencie przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące działalności finansowej i pozafinansowej Grupy.

31.12.2021
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., podczas posiedzenia w dniu 29 grudnia 2021 r., dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali Adrian Czubak i Artur Ogurek. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

29.12.2021
Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 7 Statutu Spółki, ogłasza zmianę do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 29 grudnia 2021 r. na godz. 10:00 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 232/2021 (6377) w dniu 1 grudnia 2021 r. pod poz. 74696, polegającą na uzupełnieniu porządku obrad o punkt: „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” i nadaniu mu numeru 6, przy jednoczesnej zmianie numeracji dotychczasowego punktu 6 o brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” na punkt 7 o tym samym brzmieniu.

21.12.2021
Powołanie nowego Członka Zarządu Grupy Azoty ZAK

Podczas posiedzenia w dniu 20 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki. Na funkcję Członka Zarządu powołano z dniem 21 grudnia 2021 r. Pana Jakuba Gładysza.

21.12.2021
Grupa Azoty ZAK wdroży nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki materiałowej

Grupa Azoty ZAK rozpoczyna współpracę z wrocławską firmą Dozamel w zakresie realizacji projektów wspierających gospodarkę materiałową. 15 grudnia strony podpisały list intencyjny zakładający wymianę wiedzy i doświadczeń, która ma zaowocować wdrożeniem w kędzierzyńskich zakładach innowacyjnego systemu szaf vendingowych.

16.12.2021
Grupa Azoty ZAK sfinansowała nagrodę dla najlepszego technika

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się wręczenie Nagrody im. Mariana Górnego, przyznawanej osobom wyróżniającym się w zakresie nauk technicznych. Tegorocznym laureatem został Damian Gnielinski, uczeń IV klasy o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nagrodę od 2014 r. finansuje Grupa Azoty ZAK.

15.12.2021
Wyszukiwarka