Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Grupa Azoty z zyskiem netto za II kwartał wyższym o 111 mln r/r

Grupa Azoty odnotowała w II kw. zysk netto na poziomie 168 mln zł, co oznacza wzrost o 111 mln zł względem analogicznego okresu 2020 roku. Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w II kw. 2021 roku przychody ze sprzedaży wysokości 3 173 mln zł, czyli o 904 mln zł więcej r/r. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 361 mln zł (wzrost o 46 mln zł r/r), a marża EBITDA wyniosła 11,4% (obniżenie o 2,5 p.p. r/r).

09.09.2021
Informacja dotycząca zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn

Na posiedzeniu w dniu 6 września 2021 roku Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Spółki, wszczęte 18 maja 2021 r., bez wyłonienia kandydata na Członka Zarządu Spółki z zamiarem powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

07.09.2021
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 1000 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

30.08.2021
Pożegnanie Mariusza Kądziołki

Z żalem informujemy o śmierci Mariusza Kądziołki. Były Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., a także Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty Koltar. Miał 47 lat.

27.07.2021
Informacja o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2020 w wysokości 1,24 zł brutto na jedną akcję.

22.07.2021
Grupa Azoty Partnerem webinariów dla rolników

W dniach 15-16 lipca odbędą się bezpłatne webinaria dla rolników, organizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw  oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których Partnerem została Grupa Azoty.

14.07.2021
Wyszukiwarka