Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Laboratorium Badań Materiałowych

Laboratorium Badań Materiałowych posiada Świadectwo Uznania nr LBU-059/16 oraz Świadectwo Podwykonawcy nr LB-059/16 Urzędu Dozoru Technicznego
Pracownicy laboratorium posiadają również certyfikaty stopnia drugiego i trzeciego TÜV-CERT na następujące rodzaje badań:

 • badania wizualne,
 • badania penetracyjne,
 • badania magnetyczno-proszkowe,
 • badania ultradźwiękowe,
 • badania radiograficzne.

Laboratorium Badań Materiałowych współpracuje z TÜV Akademia sp. z o.o. w zakresie organizacji szkoleń personelu badawczego.
Laboratorium Badań Materiałowych posiada system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

Cel Polityki Jakości Laboratorium Badań MateriałowychRozwiń
Realizowanie usług badawczych spełniając  oczekiwania Klienta poprzez zaangażowanie pracowników i doskonalenie metod zarządzania.
Charakterystyka realizowanych pracRozwiń
 • badania i pomiary diagnostyczne elementów instalacji w trakcie eksploatacji
 • badania kontrolne wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • badania elementów próbnych i egzaminacyjnych w procesach specjalnych (np. kontrola spawania)
 • badania zużycia części maszyn, urządzeń i instalacji,
 • badania, pomiary kontrolne i opracowywanie dokumentacji wyrobów w trakcie reklamacji,
 • badania i pomiary kontrolne długości i kąta realizowane jako nadzór montażu
 • opracowanie i dobór badań kompleksowych
Badania niszczące i pomiaryRozwiń
 • Badania własności mechanicznych
- rozciąganie w temperaturze pokojowej i podwyższonej
- próby udarności w temperaturze pokojowej i obniżonej
- próby zginania
 • Badania własności technologicznych rur
 • Pomiary twardości twardościomierzami stacjonarnymi i przenośnymi
 • Badania metalograficzne
- makroskopowe
- mikroskopowe w laboratorium i w terenie
 • Badania składu chemicznego metodą fizyczną
 • Badania geometrii spoin
 • Badania na podstawie oględzin zewnętrznych
 • Pomiary długości i kąta
 • Pomiary gwintów 
 • Pomiary płaskości i prostoliniowości
Badania nieniszcząceRozwiń
 • Badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe
 • Badania i pomiary ultradźwiękowe
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania penetracyjne

 

Prawo atomoweRozwiń

Zgodnie z art. 32c. ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2021 poz. 623 i Dz.U. 2021 poz. 784) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że prowadzona przez Spółką działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegająca na:

 1. Stosowaniu na jej terenie aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniowania jonizującego,
 2. Stosowaniu w pracowni i poza pracownią aparatów gammagraficznych zawierające źródła promieniotwórcze,
 3. Stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
 4. Przechowywaniu źródeł promieniotwórczych zainstalowanych w izotopowych czujkach dymu, przechowywaniu odpadów promieniotwórczych w izotopowych czujkach dymu, obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka