Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Warsztat Naprawy Sprzętu Ochronnego i Przeciwpożarowego

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzęt będzie przyjmowany do naprawy i konserwacji w oparciu o rzeczowy wykaz sprzętu sporządzony przez zamawiającego.
 2. Termin realizacji usługi według uzgodnień.
 3. Koszt dojazdu wynosi 1,52 zł/km przy dojeździe powyżej 10 km.
 4. Zezwolenia i uprawnienia do wykonywania napraw i legalizacji gaśnic: 
  • konserwator posiada Zaświadczenie o ukończeniu kursu „dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i stałych urządzeń gaśniczych”;
  • zaświadczenie uprawniające do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie „gazy sprężone – butle”, „gazy skroplone – butle metodą nieautomatyczną wagową” wydane przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Opolu.
 5. Warsztat posiada autoryzację następujących producentów:
  • Sprzęt ppoż. GZWM Grodków, KZWM Ogniochron Andrychów.
  • Sprzęt ochronny: MSA AUER Polska, DRAGER Safety Polska Sp. z o.o., FASER Tarnowskie Góry, Heneywell, Milagro i innych.

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego Rozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Cena netto

1.

Gaśnica śniegowa GS do 4 kg

13,69

2.

Gaśnica śniegowa GS do 12 kg

18,25

3.

Gaśnica proszkowa GP do 4 kg

13,69

4.

Gaśnica proszkowa GP do 12 kg

18,25

5.

Gaśnica pianowa GW, GWP

15,97

6.

Agregat śniegowy UGS

22,82

7.

Gaśnica przewoźna proszkowa

22,82

8.

Gaśnica przewoźna śniegowa

22,82

9.

Przegląd hydrantu wewnętrznego

22,82

10.

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego

68,46

11.

Przegląd hydrantu zewnętrznego

22,82

12.

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego

68,46

13.

Próba ciśnieniowa węża pożarniczego

68,46

14.

Koc gaśniczy przegląd

13,69

Naprawa podręcznego sprzętu gaśniczegoRozwiń

Lp.

Rodzaj sprzętu

Cena netto

1.

Gaśnica śniegowa GS do 4 kg

45,64

2.

Gaśnica śniegowa GS do 12 kg

57,05

3.

Gaśnica proszkowa GP do 4 kg

45,64

4.

Gaśnica proszkowa GP do 12 kg

57,05

5.

Gaśnica pianowa GW, GWP

45,64

6.

Agregat śniegowy UGS

342,28

7.

Gaśnica przewoźna proszkowa

342,28

8.

Gaśnica przewoźna śniegowa

228,18

9.

Agregat proszkowy AP – 250Z /ABC/

2738,20

UWAGA: Dolicza się koszt wymienionych części.

Legalizacja przenośnych zbiorników ciśnieniowych oraz rewizja zbiornikówRozwiń

Lp.

Nazwa

Rodzaj butli

Cena netto    

1.

Butla turystyczna o pojemności do 5KG

Propan - butan

68,46

2.

Butla o pojemności od 1 litra do 10 litrów

Powietrze,C02 , N2

193,96

3.

Butla  o pojemności  od 10-50 litrów

Powietrze,C02 , N2

205,37

4.

Zmiana przeznaczenia butli / dolicza się do legalizacji/

 

50,00

5.

Legalizacja negatywna / 50 % ceny podstawowej/

 

 

6.

Próba ciśnieniowa zbiornika AP – 25 z zaworem bezpieczeństwa

 

410,73

7.

Rewizja UDT zbiornika AP – 25

 

258,33

UWAGA: Cena legalizacji przewoźnych gaśnic proszkowych nie obejmuje ceny legalizacji butli z azotem.

Przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz indywidualnego sprzętu ochronnegoRozwiń

Lp.

Przegląd

Cena netto

1.

Aparat powietrzny 

365,09

2.

Przegląd ubrania gazoszczelnego

205,37

3.

Przegląd ubrania ochronnego przed roztworami kwasu, ługu

159,73

4.

Aparat do oddychania czystym powietrzem AZ-2M

45,64

5.

Aparaty tłoczonego powietrza

45,64

6.

Przegląd inhalatora tlenowego

68,46

7.

Maska przeciwgazowa (mycie, czyszczenie, dezynfekcja, próba ciśnieniowa)

66,00

8.

Maska panoramiczna, nadciśnieniowa do APS (mycie, czyszczenie, dezynfekcja, próba ciśnieniowa)

66,00

9.

Szelki bezpieczeństwa typ. S – 5; P – 50

68,46

10. 

Liny pomocnicze i bezpieczeństwa, amortyzatory

68,46

11.

Drabiny sznurowe /10m/

68,46

Napełnianie butli gazamiRozwiń

L.p.

Napełnianie butli gazami

Cena netto

1.

Dwutlenek węgla butla 6,0 l

31,95

2.

Dwutlenek węgla butla pow. 6,0 l

91,27

3.

Powietrze butla 4,0 l, p= 200 bar

22,82

4.

Powietrze butla 6,8 l, p= 300 bar

36,51

5.

Powietrze butla pow. 7,0 l

91,27

Wypożyczanie sprzętuRozwiń

L.p.

Nazwa sprzętu

Za I dobę

Za następne

1.

Aparat powietrzny kpl

360,00

100,00

2.

Aparat tłoczonego powietrza kpl

150,00

50,00

3.

Maska przeciwgazowa

45,00

10,00

4.

Ubranie gazoszczelne

500,00

100,00

5.

Ubranie kwaso i ługo ochronne

300,00

100,00

6.

Butla powietrzna o pojemności 6 dm3 (1800 litrów)

50,00

10,00

7.

Szelki bezpieczeństwa z linką

50,00

10,00

8.

Linka pozioma kotwiczna

50,00

10,00

9.

Drabina sznurowa

50,00

10,00

10.

Trójnóg z urządzeniem wyciągowym

100,00

50,00

UWAGA: Po każdorazowym użyciu sprzętu należy wykonać ponowną jego konserwację.

Szkolenia z zakresu użytkowania sprzętuRozwiń

L.p.

Nazwa usługi

Cenna netto

1.

Szkolenie w zakresie użycia sprzętu gaśniczego oraz ćwiczenia z użyciem trenażera

400,00 + 70,00 od osoby

2.

Szkolenie w zakresie użycia sprzętu ochrony dróg oddechowych.

400,00 + 70,00 od osoby

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Starszy Mistrz w Dziale Ratownictwa Chemicznego
Piotr Kutyła
Wyszukiwarka