Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Warsztat Naprawy Sprzętu Ochronnego i Przeciwpożarowego

Warsztat Naprawy Sprzętu Ochronnego i Przeciwpożarowego oferuje pełen zakres remontu i legalizacji podręcznego sprzętu. Zapewniamy wysoką jakość i krótkie terminy realizacji świadczonych usług. Poniżej prezentujemy cennik podstawowych usług - zapraszamy do współpracy!

Informacje dodatkowe

 1. Sprzęt będzie przyjmowany do naprawy i konserwacji w oparciu o rzeczowy wykaz sporządzony przez zamawiającego.
 2. Termin realizacji usługi według uzgodnień.
 3. Koszt dojazdu wynosi 1,52 zł/km przy dojeździe powyżej 10 km.
 4. Zezwolenia i uprawnienia do wykonywania napraw i legalizacji gaśnic: 
  • konserwator posiada Zaświadczenie o ukończeniu kursu „dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego i stałych urządzeń gaśniczych”;
  • zaświadczenie uprawniające do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie „gazy sprężone – butle”, „gazy skroplone – butle metodą nieautomatyczną wagową” wydane  przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Opolu.
 5. Warsztat posiada autoryzację następujących producentów:
  • Sprzęt ppoż.: GZWM Grodków, KZWM Ogniochron Andrychów.
  • Sprzęt ochronny: MSA AUER Polska, DRAGER Safety Polska Sp. z o.o., FASER Tarnowskie Góry, Heneywell., Milagro i innych.

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego Rozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Cena netto (zł)

1.

Gaśnica śniegowa GS do 4 kg

9,50

2.

Gaśnica śniegowa GS do 12 kg

12,67

3.

Gaśnica proszkowa GP do 4 kg

9,50

4.

Gaśnica proszkowa GP do 12 kg

12,67

5.

Gaśnica pianowa GW, GWP

11,08

6.

Agregat śniegowy UGS

9,50

7.

Gaśnica przewoźna proszkowa

15,83

8.

Gaśnica przewoźna śniegowa

15,83

9.

Przegląd hydrantu wewnętrznego

15,83

10.

Przegląd hydrantu zewnętrznego

15,83

11.

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego

47,50

12.

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego

47,50

13.

Próba ciśnieniowa węża pożarniczego

47,50

14.

Suszenie węży hydrantowych - w cenie badania (1 szt.)

0,00

15.

Koc gaśniczy - przegląd

9,50

Naprawa podręcznego sprzętu gaśniczegoRozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Cena netto (zł)

1.

Gaśnica śniegowa GS do 4 kg

31,67

2.

Gaśnica śniegowa GS do 12 kg

39,58

3.

Gaśnica proszkowa GP do 4 kg

31,67

4.

Gaśnica proszkowa GP do 12 kg

39,58

5.

Gaśnica pianowa GW, GWP

31,67

6.

Agregat śniegowy UGS

158,33

7.

Gaśnica przewoźna proszkowa

237,50

8.

Gaśnica przewoźna śniegowa

237,50

9.

Agregat proszkowy AP – 250Z /ABC/

1900,00

UWAGA: Doliczony zostaje koszt wymienionych części.

Legalizacja przenośnych zbiorników ciśnieniowych oraz rewizja zbiornikówRozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Rodzaj butli

Cena netto (zł)    

1.

Butla turystyczna o pojemności do 5 kg

Propan - butan

32,50

2.

Butla o pojemności 1-10 litrów

Powietrze, C02 , N2

39,58

3.

Butla o pojemności 10-50 litrów

Powietrze, C02 , N2

142,50

4.

Zmiana przeznaczenia butli (dolicza się do legalizacji)

 

30,00

5.

Legalizacja negatywna (50% ceny podstawowej)

 

 

6.

Próba ciśnieniowa zbiornika AP – 25 z zaworem bezpieczeństwa

 

200,00

7.

Rewizja UDT zbiornika AP – 25

 

158,33

UWAGA: Cena legalizacji przewoźnych gaśnic proszkowych nie obejmuje ceny legalizacji butli z azotem.

Przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz indywidualnego sprzętu ochronnegoRozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Cena netto (zł)

1.

Aparat powietrzny 

253,33

2.

Szelki bezpieczeństwa typ S–5; P–50

47,50

3.

Liny pomocnicze i bezpieczeństwa, amortyzatory

47,50

4.

Ubrania gazoszczelne

142,50

5.

Ubrania kwaso-, ługo-, wodoodporne

110,83

6.

Drabiny sznurowe (10 m)

47,50

7.

Aparaty tłoczonego powietrza

31,67

8.

Aparat do oddychania czystym powietrzem AZ-2M

31,67

9.

Inhalatory tlenowe (medyczne)

47,50

10. 

Maska panoramiczna, nadciśnieniowa

39,58

11.

Maska przeciwgazowa

31,67

Napełnianie butli gazamiRozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Cena netto (zł)

1.

Azot butla do 4,0 l

39,58

2.

Azot butla pow. 4,0 l

63,33

3.

Dwutlenek węgla  butla 6,0 l

22,17

4.

Dwutlenek węgla  butla  pow. 6,0 l

63,33

5.

Powietrze butla 4,0 l, p= 200 bar

15,83

6.

Powietrze butla 6,8 l, p= 300 bar

25,33

7.

Powietrze butla pow. 7,0 l

63,33

Wypożyczanie sprzętuRozwiń

L.p.

Rodzaj sprzętu

Za I dobę (zł)

Za następne (zł)

1.

Aparat powietrzny kpl

250,00

100,00

2.

Aparat tłoczonego powietrza kpl

100,00

25,00

3.

Maska przeciwgazowa

25,00

8,00

4.

Ubranie gazoszczelne

500,00

100,00

5.

Ubranie kwaso- i ługoochronne

100,00

25,00

6.

Butla powietrzna, azot, dwutlenek węgla, tlen

30,00

5,00

7.

Szelki bezpieczeństwa z linką

50,00

10,00

8.

Linka pozioma kotwiczna

30,00

10,00

9.

Drabina sznurowa

50,00

10,00

10.

Trójnóg z urządzeniem wyciągowym

50,00

10,00

UWAGA: Po każdorazowym użyciu sprzętu należy wykonać ponowną jego konserwację.

Szkolenia z zakresu użytkowania sprzętuRozwiń

L.p.

Nazwa usługi

Cenna netto (zł)

1..

Szkolenie w zakresie użycia sprzętu gaśniczego oraz ćwiczenia z użyciem trenażera

200,00 + 10,00 od osoby

2.

Szkolenie w zakresie użycia sprzętu ochrony dróg oddechowych

200,00

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka