Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Bezpieczna produkcja

Działalność Grupy Azoty KĘDZIERZYN prowadzona jest przy pełnym uregulowaniu stanu formalnoprawnego. Spółka posiada m.in. następujące pozwolenia sankcjonujące korzystanie ze środowiska:

  • pozwolenia zintegrowane dla instalacji chemicznych i zakładowej energetyki,
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla instalacji nieobjętych pozwoleniami zintegrowanymi,
  • zezwolenie na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Równocześnie w sposób bieżący są identyfikowane i wdrażane wszelkie nowe wymogi prawne ustanawiane w zakresie ochrony środowiska zarówno w przepisach polskich, jak i UE.

Wyszukiwarka