Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Rowerem na pomoc

W Grupie Azoty ZAK odbyło się spotkanie podsumowujące rowerową akcję charytatywną, podczas którego oficjalnie przekazano darowiznę z przeznaczeniem na rehabilitację niepełnosprawnego syna pracownika spółki.

23.09.2022
Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 23 września 2022 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Grzegorczyka. Jednocześnie Pan Filip Grzegorczyk od grudnia 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

23.09.2022
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn – aktualizacja 2

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.

20.09.2022
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn - aktualizacja

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.

14.09.2022
Rezygnacja Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Prezes Zarządu Paweł Stańczyk złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie oraz funkcji Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ze skutkiem na koniec dnia 11 września 2022 roku. 

31.08.2022
Grupa Azoty realizuje dostawy CO2 i suchego lodu do swoich klientów

Pomimo czasowego ograniczenia produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., Grupa realizuje dostawy CO2 do swoich dotychczasowych klientów. Ograniczenie produkcji nawozów zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki zawodowej.

29.08.2022
Wyszukiwarka