Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka informacyjna

Komunikacja spółki to kompleksowy zestaw działań podejmowanych na rzecz wskazania, uaktywnienia i maksymalnego wykorzystania kanałów komunikacyjnych, nakierowanych na otoczenie Spółki. Celem działań jest efektywne zaspokajanie konkretnych potrzeb informacyjnych oraz kreowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw względem Spółki, jej misji i wizerunku. Mierniki dobrej komunikacji w Grupie Azoty KĘDZIERZYN to: jakość, terminowość i dostępność.
Spółka komunikuje do wewnątrz, stawiając nie tylko na komunikację pionową, ale kładąc znaczny nacisk na dialog z pracownikami i stroną społeczną Spółki. Ważnym aspektem działalności jest otwarta współpraca z mediami, informowanie społeczeństwa o działalności Spółki. W ramach grupy ZAK komunikuje osiągane wyniki Akcjonariatowi. W Spółce funkcjonuje Kodeks Etyczny, który reguluje standardy komunikacji i współpracy z kontrahentami i otoczeniem zewnętrznym Grupy Azoty KĘDZIERZYN.

Wyszukiwarka