Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks antykorupcyjny

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą. Znajomość przepisów antykorupcyjnych, przestrzeganie zasad i reguł wskazanych w Kodeksie etyki przez wszystkich pracowników stanowi warunek konieczny dla ochrony reputacji oraz bezpieczeństwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Wyszukiwarka